Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα ΤΕΕ ΟΑΕΔ για την ειδικότητα «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα ΤΕΕ ΟΑΕΔ για την ειδικότητα «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης»

Με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Μαΐου καθορίζεται η εισαγωγή μαθητών στα ΤΕΕ β’ κύκλου του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2007 – 2008. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ β’ κύκλου σπουδών της προτίμησής τους την σχετική αίτηση από 18 Ιουνίου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2007. Το εντυπωσιακό είναι ότι από τις 1.350 θέσεις για όλες τις ειδικότητες και σε όλα τα ΤΕΕ β’ κύκλου του ΟΑΕΔ, οι 500 από αυτές αφορούν την ειδικότητα «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης». Η ειδικότητα αυτή υπάρχει σε 20 ΤΕΕ του Οργανισμού και κατά κύριο λόγο σε πόλεις της περιφέρειας. (Στην Αττική υπάρχει μόνο στο ΤΕΕ Ηρακλείου).

Δικαίωμα εγγραφής στην ειδικότητα «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης» έχουν οι πτυχιούχοι ΤΕΕ α’ κύκλου ειδικότητας θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού, ναυπηγικής βιομηχανίας, μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΣ και σχολών μαθητείας, ειδικότητας υδραυλικού – θερμοϋδραυλικού ή υδραυλικού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, συγκολλητών, τεχνίτη εργαλειοσυστημάτων, μηχανοτεχνίτη, σχεδιαστή μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού σχεδίου και ψυκτικού. Οι υποψήφιοι εκτός από την αίτηση και μία υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώνουν στη γραμματεία του κάθε ΤΕΕ θα πρέπει να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, δηλαδή πτυχίο ΤΕΕ μαθητείας α’ κύκλου ή ΤΕΕ α’ κύκλου, ή σχολών μαθητείας των νόμων 576/77 και 1346/83 ή άλλων ισότιμων σχολών (ΤΕΣ).
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι υποχρεωτικά και είναι δυνατόν να επικυρωθούν και στις γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων με την επίδειξη του πρωτότυπου. Η επιλογή των μαθητών στα ΤΕΕ β’ κύκλου σπουδών του ΟΑΕΔ γίνεται με την πιστή τήρηση σειράς προτεραιότητας κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέχρι της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Επισημαίνεται ότι για κάθε ΤΕΕ που υπάρχει η ειδικότητα (βλέπε πίνακα) έχει εγκριθεί η εισαγωγή 25 υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι θα τηρείται για κάθε ΤΕΕ και πίνακας επιλαχόντων οι οποίοι θα καλούνται προς εγγραφή και προς συμπλήρωση πιθανών κενών, πάλι κατά σειρά προτεραιότητας σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
Η φοίτηση στο β’ κύκλο σπουδών διαρκεί ένα διδακτικό έτος και παρέχεται εντελώς δωρεάν. Οι απόφοιτοι του ΤΕΕ β’ κύκλου έχουν τη δυνατότητα:
• Εγγραφής σε αντίστοιχη ειδικότητα των ΙΕΚ.
• Εισαγωγής σε αντίστοιχη σχολή των ΤΕΙ με τις προβλεπόμενες από το υπουργείο Παιδείας ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.
• Απορρόφησης από την αγορά εργασίας με την απόκτηση «Πτυχίου ΙΙΙ».