WaterGuard: Μία Επαγγελματική Ευκαιρία

Η τυπική χρήση του νερού έχει έναρξη και λήξη. Οι διαρροές είναι σταθερές. Το WaterGuard αναγνωρίζει τη συνεχή ροή όταν δεν είναι συμβατή με τις λειτουργίες του σπιτιού και σταματά αυτόματα το νερό προστατεύοντάς μας από υλικές ζημιές και υψηλούς λογαριασμούς. Η αυτόματη ανίχνευση και διακοπή διαρροών προστατεύει τις οικίες και όλες τις εγκαταστάσεις από ζημιές που οφείλονται στη διαρροή νερού.
Παρά τη συνεχή ανάπτυξη της Υδραυλικής Τεχνολογίας το «συμβάν διαρροή» εξακολουθεί να απασχολεί σοβαρά και να προβληματίζει τους επαγγελματίες, τους κατασκευαστές και τους ιδιώτες. Με συνέπεια μια νέα τεχνολογία ανίχνευσης και διακοπής διαρροών όπως το WaterGuard να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους επαγγελματίες υδραυλικούς.
Ας αναλύσουμε λοιπόν γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και πως θα ωφεληθούν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι πελάτες.
Νέες Τεχνολογίες Προστασίας “Smart Home’’
Οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε. με πρωτοφανή ταχύτητα. Αυτά τα προϊόντα διαφημίζονται ότι διευκολύνουν τη ζωή μας, μας κρατούν ενήμερους και ασφαλείς. Η τεχνολογία είναι ένας βασικός παράγοντας ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά στην Υδραυλική Βιομηχανία ελλείπουν επί του παρόντος καινοτομίες στα συστήματα ελέγχου διαρροών, πρόληψης και διακοπής. Επαγγελματίες που δεν θα αγκαλιάσουν νέες ευκαιρίες στο τομέα αυτό μπορεί να ξεπεραστούν από ανταγωνιστές τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι ανεξέλεγκτες. Σ
ύμφωνα με μελέτη στις Η.Π.Α. σχετικά με τη στέγαση, ένα στα δώδεκα σπίτια ετησίως αντιμετωπίζει μια διαρροή νερού. Αυτό σημαίνει 10 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Σύνδεσμο Ασφαλίσεων:
– Σχεδόν το 40% όλων των ιδιοκτητών σπιτιών έχουν βιώσει ζημιές από διαρροή στο νερό.
– Περίπου το 93% όλων των ζημιών στο νερό μπορεί να αποφευχθεί.
– Η ζημιά στο νερό είναι η δεύτερη πιο συχνά κατατεθείσα απαίτηση ασφάλισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, έρευνα της Βιομηχανίας Υδραυλικών Υλικών, αποκαλύπτει ότι πάνω από το 93% των επαγγελματιών υδραυλικών εγκαταστάσεων έχει περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία σχετικά με συστήματα ανίχνευσης και διακοπής διαρροών.
Οι αριθμοί περιγράφουν σαφώς μια χαμένη επαγγελματική ευκαιρία από τους περισσότερους.
Επαγγελματική ευκαιρία
Οι υδραυλικοί που έχουν αγκαλιάσει τις τεχνολογίες ελέγχου και διακοπής διαρροών, συνειδητοποιούν ότι τα έσοδά τους από τον τομέα αυτό είναι παρόμοια με αυτά από τον τομέα των θερμοσίφωνων. Αλλά, σε αντίθεση με τους θερμοσίφωνες, αυτή η τεχνολογία ενισχύει την αξία του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, καθώς το σύστημα αποκαλύπτει όλες τις διαρροές σε πραγματικό χρόνο που χρήζουν επισκευής, προστατεύοντάς τους ταυτόχρονα από μεγάλες υλικές ζημιές. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαρροή θα προκαλούσε μεγάλες βλάβες και υλικές ζημιές, για τις οποίες οι ιδιοκτήτες θα θεωρούσαν υπεύθυνο τον υδραυλικό (για κακοτεχνία ή κακής ποιότητος υλικά) και τις οικονομικές απολαβές θα είχαν τρίτοι από κτιριακές επισκευές και αντικαταστάσεις υλικών.
Ουσιαστικά ο υδραυλικός είχε αφήσει χωρίς ενημέρωση το πελάτη του για τη νέα τεχνική προστασίας από τη διαρροή, ο πελάτης ζημιώνεται με μεγάλο οικονομικό κόστος, ο υδραυλικός επωμίζεται την ευθύνη μη ενημέρωσης και κακοτεχνίας και τρίτοι κερδίζουν από ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
Πώληση του WaterGuard
Το WaterGuard είναι εύκολο να πωληθεί σε όσους έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν πληρώσει υψηλούς λογαριασμούς νερού. Να σημειωθεί ότι κάθε δίμηνο το 1% των δημοτών αναγκάζεται να πληρώσει αυξημένους λογαριασμούς νερού λόγω διαρροών ή να προσφύγει σε αιτήσεις μείωσης του λογαριασμού τους στο δημοτικό συμβούλιο. Κανείς δεν θέλει να πληρώνει υψηλούς λογαριασμούς ή να πάθει υλικές ζημιές (αυτό τον κίνδυνο εξάλλου καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες). Για αυτό οι επαγγελματίες πρέπει να προτείνουν και να πωλούν την ενεργητική προστασία.
Επίσης, οι περισσότεροι πελάτες έχουν γίνει γνώστες τέτοιων περιστατικών που συνέβησαν σε φιλικά, συγγενικά ή γειτονικά πρόσωπα. Αυτοί οι πελάτες είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην πρόληψη από τη στιγμή που γνωρίζουν τις συνέπειες. Δύναμη είναι η γνώση και οι υδραυλικοί ως επαγγελματίες πρέπει να παρέχουν τη πληροφόρηση στους πελάτες τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα του WaterGuard.
Αναλογιστείτε ένας άλλος επαγγελματίας να ενημερώσει το πελάτη που σας εμπιστεύεται για ένα νέο προϊόν ενεργητικής προστασίας από τις διαρροές ή να τον ενημερώσει ότι δεν θα είχε υποστεί ζημιά αν το είχε τοποθετήσει στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του.
Ανταγωνισμός – Πλεονεκτήματα του WaterGuard
Τα υπάρχοντα συστήματα που σχετίζονται με ανίχνευση διαρροών είναι ουσιαστικά συναγερμοί παθητικής ανίχνευσης υγρασίας, οι οποίοι τοποθετούνται τοπικά και δεν παρέχουν ολοκληρωτική κάλυψη της οικίας, ενεργοποιούνται αφού και αν φτάσει το νερό στους αισθητήρες, δεν καλύπτουν αφανείς διαρροές μέσα στο έδαφος, τους τοίχους, κάτω από τα πατώματα, εξωτερικούς χώρους και τέλος το σημαντικότερο δεν διακόπτουν τη διαρροή.
Για παράδειγμα στη 01:00πμ δέχεσαι μήνυμα ότι στο εξοχικό σου στο νησί έχεις διαρροή. Τι μπορείς να κάνεις, εκτός από το να αναλογιστείς το μέγεθος της ζημιάς; Αντιθέτως, το WaterGuard θα είχε σταματήσει τη διαρροή χωρίς να υποστείς ζημιά ή ταλαιπωρία. Τα υπάρχοντα συστήματα τοποθετούνται από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και βάζουν στο περιθώριο τους επαγγελματίες υδραυλικούς μπαίνοντας στα δικά τους επαγγελματικά χωράφια.
Αντιθέτως το WaterGuard τοποθετείται αποκλειστικά από υδραυλικούς καθώς η ηλεκτρολογική του σύνδεση είναι απλούστερη από αυτή του θερμοσίφωνα ή του λέβητα. Για αυτούς τους λόγους, οι υδραυλικοί έχουν κάθε λόγω να αγκαλιάσουν με εμπιστοσύνη το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και διακοπής διαρροών και με αυτοπεποίθηση να το προτείνουν στους πελάτες τους.
Πωλήσεις βασισμένες στην πρόληψη
Δείξτε ευαισθησία στην πρόληψη. Μιλήστε με τους πελάτες σας αλλά και με όσους έχουν βιώσει το πρόβλημα της διαρροής, αλλά και σε όσους δεν το έχουν, μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Περιγράψτε το μέγεθος των ζημιών, τους υψηλούς λογαριασμούς και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών. Όταν καταλάβουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε θα ακούσουν τις συστάσεις σας για προληπτική προστασία. Κοινοποιείστε την γνώση σας προσωπικά αλλά και μέσω των σχετικών Blocks, Fb και social media. Ο πελάτης σας είναι πιθανό να μην έχει ακούσει για το WaterGuard. Ενημερώστε τον και κρατήστε την απλότητα του συστήματος ως προς την λειτουργία, τη τοποθέτηση και τον προγραμματισμό. Η όλη εγκατάσταση δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά. Συζητήστε το οικονομικό όφελος που μπορούν να έχουν στα ασφάλιστρα οικίας καθώς οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν εκπτώσεις όταν τοποθετούνται συστήματα ασφαλείας στον ασφαλιζόμενο.