Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » θέρμανσης » Voultherm: Δυναμικός καθαρισμός σε κλειστό κύκλωμα θέρμανσης με τις αντλίες της ZUWA

Voultherm: Δυναμικός καθαρισμός σε κλειστό κύκλωμα θέρμανσης με τις αντλίες της ZUWA

Κωνσταντίνος Μπρεσουφλιώτης
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης εκ μέρους της VoulTherm

Σε ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης, όπου το νερό χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας, υπάρχουν συχνά προβλήματα μειωμένης απόδοσης. Αυτό συμβαίνει διότι το νερό δεν ανανεώνεται και παραμένει το ίδιο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με μεταλλικά μέρη του συστήματος θέρμανσης όπως τα θερμαντικά σώματα, οι σωληνώσεις, εναλλάκτες θερμότητας κλπ.
Η διαρκής επαφή όλων αυτών, σε συνδυασμό με την εισχώρηση αέρα δημιουργούν επικαθίσεις («λάσπη») στο σύστημα, με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης και την δημιουργία διαφόρων προβλημάτων, με οικονομικό αντίκτυπο στον καταναλωτή.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των προβλημάτων είναι η αύξηση της κατανάλωσης του καυσίμου, η φθορά βασικών εξαρτημάτων του συστήματος (π.χ. κυκλοφορητής, εναλλάκτης θερμότητας κ.λπ.) τα οποία σύντομα θα χρήζουν αντικατάστασης, όπως επίσης και η φραγή εξαρτημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, το κόστος των ανταλλακτικών εξαρτημάτων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. Παράλληλα, οι επικαθίσεις «λάσπης» μειώνουν σημαντικά την θερμική επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων, με αποτέλεσμα η απόδοση του συστήματος να απέχει πολύ από την επιθυμητή.
Οι αντλίες δυναμικού καθαρισμού της γερμανικής εταιρείας ZUWA, έχουν ως στόχο τον καθαρισμό των κυκλωμάτων θέρμανσης και υπόσχονται να αυξήσουν την αποδοτικότητα όλου του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τις αντλίες δυναμικού καθαρισμού ZUWA, είναι δυνατό να επιτευχθεί έκπλυση του κυκλώματος εύκολα και γρήγορα, ενώ η λειτουργία της είναι απλή: Οι ανθεκτικές και ισχυρές αντλίες πτερωτής που διαθέτουν, μπορούν να οδηγήσουν το νερό του συστήματος στην δεξαμενή και εκεί, μέσα από ένα φίλτρο, να καθαριστεί και με ασφάλεια να ξαναεπιστρέψει καθαρό, κάνοντας ταυτόχρονα και εξαερισμό του συστήματος.
Το κυριότερο βέβαια είναι ότι το ήδη υπάρχον νερό επιστρέφει ξανά στο κύκλωμα καθαρό, διατηρώντας όλες τις χρήσιμες ιδιότητές του, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη καινούριου. Επομένως, ο δυναμικός καθαρισμός δημιουργεί ομοιογένεια, καθώς απαλλάσσει το κύκλωμα από επιβαρυντικές επικαθίσεις και επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Τέλος, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος βλαβών των εξαρτημάτων του συστήματος και αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους.
Ο δυναμικός καθαρισμός κρίνεται απαραίτητος, ειδικά σε περιπτώσεις εγκατάστασης καινούριων μονάδων θέρμανσης σε παλιά υφιστάμενα κυκλώματα. Έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος βλάβης των καινούριων μονάδων από επικαθίσεις που μπορεί να υπάρχουν στο σύστημα. Η ΖUWA έρχεται να δώσει την λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα, με τις αντλίες δυναμικού καθαρισμού. Ένα γερμανικό προϊόν ποιότητας που επιτρέπει την πλήρωση, έκπλυση και τον εξαερισμό συστημάτων θέρμανσης χρησιμοποιώντας μόνο ένα σύστημα.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως θέρμανσης