Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » Εργαλείων » VOULTHERM: Ακροφύσια δειγματοληψίας testo για ακριβείς μετρήσεις σε καπνοδόχους

VOULTHERM: Ακροφύσια δειγματοληψίας testo για ακριβείς μετρήσεις σε καπνοδόχους

Σε μια μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων, οι καπνοδόχοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς ορίζονται ως σημείο δειγματοληψίας. Σύμφωνα με πρότυπα, η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται στο σημείο της καπνοδόχου όπου γίνεται η καλύτερη ανά́μειξη των καυσαερίων, όπως επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με εισαγωγή αέρα (π.χ. θυρίδες ή κοντά́ σε θυρίδες, πριν ή μετά από γωνίες της καπνοδόχου). Οι περιοχές αυτές μάλιστα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 3 φορές την διάμετρο του καπναγωγού. Το ακροφύσιο δειγματοληψείας των αναλυτών καυσαερίων εισάγεται στην καπνοδόχο και το άκρο του πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της ροής των καυσαερίων.
Η testo κατασκευάζει ακροφύσια, για τους αναλυτές καυσαερίων της, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες κάθε συντηρητή καυστήρων. Με τα διάφορα ακροφύσια της testo μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή λειτουργία του καπνοδόχου και καπναγωγού σας. Διαθέτει ακροφύσια διαφόρων διατομών, μήκους αλλά και αντοχής σε θερμοκρασία καυσαερίων, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Στα ακροφύσια της testo υπάρχει πάντα ο κώνος στήριξης, ο οποίος στηρίζει το ακροφύσιο στην καπνοδόχο αλλά κλείνει και αεροστεγώς την τρύπα στην οποία μπαίνει το ακροφύσιο για να είστε σίγουροι πως οι μετρήσεις σας είναι αληθείς και δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Παράλληλα, κατασκευάζει ευέλικτα ακροφύσια τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν μετρήσεις σε δυσπρόσιτα μέρη εφόσον οι υποδοχές της καπνοδόχου, για τη μέτρηση καυσαερίων, βρίσκονται σε τοίχο ή άλλα σημεία.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά εάν ο ομόκεντρος καπναγωγός έλκει μόνο τον αέρα καύσης και δεν υπάρχει κάποια διαρροή καυσαερίων μέσα στον καπναγωγό κατά την αποβολή τους. Η testo σας δίνει τη λύση διαθέτοντας ένα ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ελέγξει τον αέρα καύσης ενός λέβητα. Με το ειδικά κατασκευασμένο ακροφύσιο της testo μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα οξυγόνου (Ο2) που υπάρχει στην εισροή του ζεστού αέρα στον καπναγωγό και να είστε σίγουροι πως εισέρχεται μόνο καθαρός ζεστός αέρας χωρίς να υπάρχει κάποια διαρροή καυσαερίου μέσα του.
Γιατί είναι σημαντικό να ελέγχουμε τον αέρα καύσης; Χρησιμοποιώντας τον αέρα καύσης μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση του καυστήρα μας και να επιτύχουμε μια “τέλεια” καύση. Η τέλεια καύση επιτυγχάνεται εάν στη μέτρηση καυσαερίων έχουμε τον συντελεστή λ όσο περισσότερο πιο κοντά στην τιμή 1 (όπου συντελεστής λ είναι η περίσσεια αέρα) και όσο το δυνατόν λιγότερο  μονοξείδια (CO). Για να επιτευχθεί το λ να τείνει να φτάσει στο 1, χρησιμοποιείται η προθέρμανση. Η προθέρμανση γίνεται στους επίτοιχους λέβητες αερίου, κατά μήκος της ομόκεντρης καπνοδόχου, όπου από τον εσωτερικό καπναγωγό περνούν τα καυσαέρια και ανάμεσα του εσωτερικού και εξωτερικού εισέρχεται ο αέρας καύσης, που ζεσταίνεται καθώς μπαίνει στο λέβητα. Με την προθέρμανση ο ζεστός αέρας διαχέεται καλύτερα μαζί με το καύσιμο που θερμαίνεται καθώς αναμειγνύεται. Παράλληλα, προθερμαίνοντας τον αέρα αποφεύγουμε υγροποιήσεις στο θάλαμο καύσης. Ελέγχοντας την σωστή λειτουργία της καπνοδόχου και του καπναγωγού διαφυλάσσεται η σωστή και ομαλή λειτουργία του καυστήρα καθώς προστατεύεται από τυχόν βλάβες εάν υπάρχει διαρροή καυσαερίων εντός του καπναγωγού.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Εργαλείων