Αρχική » Αφιερώματα » Αναλυτές καυσαερίων - ρύθμιση καυστήρων » VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Ο νέος αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά τα δεδομένα μετρήσεων

VOULTHERM – Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Ο νέος αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά τα δεδομένα μετρήσεων

voultherm-1

Ανεξάρτητα από την τεχνολογία, κάθε σύστημα καύσης πρέπει να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο.
Σήμερα η βασισμένη στις απαιτήσεις παροχή θέρμανσης, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και οι μειωμένες εκπομπές ρύπων παίζουν περισσότερο παρά
voultherm-1 ποτέ κεντρικό ρόλο.
Για να είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε την υπάρχουσα ή και την πιθανή δυναμική βελτιστοποίησης, απαιτείται τακτικός έλεγχος και προσαρμογή του συστήματος θέρμανσης. Χάρη στις λειτουργίες των νέων οργάνων σήμερα οι αναλυτές καυσαερίων Testo της νέας σειράς testo 330-LL προσφέρουν ακόμα πιο επαγγελματική και αξιόπιστη υποστήριξη.
Τα πλεονεκτήματα του νέου testo 330 LL:
• Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων των μετρήσεων που πραγματοποιείτε.
• Εκτεταμένα μενού μετρήσεων – όπως έλεγχος αγωγού αερίου και μέτρηση στερεού καυσίμου – για εκτενή ανάλυση του συστήματος θέρμανσης που διαθέτετε.
• Λειτουργία καταγραφής για εύκολη, μακροπρόθεσμη καταγραφή της καμπύλης μέτρησης.
Ο νέος αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL οπτικοποιεί γραφικά για εσάς τα δεδομένα μετρήσεων: Οι ευκολονόητες γραφικές καμπύλες, τα εύκολα σύμβολα και ο ξεκάθαρος χρωματικός σχεδιασμός διευκολύνουν σημαντικά την ανάλυση των δεδομένων μετρήσεων.
Το κεντρικό στοιχείο της νέας γραφικής επεξεργασίας των δεδομένων των μετρήσεων είναι ο πίνακας μεταβλητών των καυσαερίων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μέτρησης των καυσαερίων δείχνει αν οι τιμές CO και O2, καθώς και άλλες παράμετροι μέτρησης βρίσκονται στο πράσινο, επιτρεπόμενο πεδίο τιμών και κατά συνέπεια το σύστημα θέρμανσης είναι κατάλληλα ρυθμισμένο. Τα σύμβολα αντίχειρα σας δείχνουν αμέσως την κατάσταση του συστήματος. Αν οι συγκεντρώσεις CO και O2 που μετρήθηκαν είναι εντός του πράσινου πεδίου τιμών, οι αντίχειρες δείχνουν προς τα πάνω. Αν οι καταγεγραμμένες τιμές μέτρησης δεν βρίσκονται εντός του βέλτιστου πεδίου τιμών, ο πίνακας μεταβλητών των καυσαερίων παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης.
Τα μενού μέτρησης: Το κατάλληλο μενού για κάθε εργασία μέτρησης.
Τα εκτεταμένα μενού μέ
sel54τρησης σας προσφέρουν εκτενή ανάλυση του συστήματος θέρμανσής σας.
Αυτές οι 4 βασικές εργασίες μέτρησης απεικονίζουν τον σαφή και αλάνθαστο τρόπο παρουσίασης των δεδομένων των μετρήσεων στην οθόνη.
Η μέτρηση καυσαερίων αποτελεί την κεντρική μέτρηση στην ανάλυση καυσαερίων.
Καθορίζοντας τις κύριες τιμές, CO και O2, καθώς και άλλες παραμέτρους μέτρησης, μπορείτε να προβείτε σε συμπεράσματα σχετικά με το αν το σύστημα θέρμανσής σας είναι σωστά ρυθμισμένο ή αν υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης. Οι διαφορετικές επιλογές οθόνης προσφέρουν τη σωστή παρουσίαση των τιμών μέτρησης, ανάλο
γα με τις απαιτήσεις: 4 έως 8 γραμμές με αριθμητικές τιμές, παράλληλη εμφάνιση 4 τιμών μέτρησης ως γραμμικό διάγραμμα, παρουσίαση ως πίνακας μεταβλητών των καυσαερίων.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο νέος πίνακας μεταβλητών των καυσαερίων:
• Ο πίνακας μεταβλητών των καυσαερίων δρα ως βοηθός για τη ρύθμιση των κύριων τιμών O2 και CO.
• Διευκολύνεται η βελτιστοποίηση της ρύθμισης – δεν απαιτείται πλέον ερμηνεία των αριθμητικών τιμών.
• Χάρη στην απεικόνιση γραφημάτων (trend display) μπορείτε να ακολουθήσετε επακριβώς την καμπύλη μέτρησης και να καθορίσετε με ακρίβεια το σημείο μέτρησης.
• Η αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης (zoom) προσφέρει μεγάλη και σαφή απεικόνιση των τρεχόντων στοιχείων του πίνακα μεταβλητών των καυσαερίων.