Αρχική » Αφιερώματα » Θέρμανση με χρήση ΑΠΕ » ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ: Συστήματα θέρμανσης VAILLANT με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ: Συστήματα θέρμανσης VAILLANT με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

vailant1

Στην προσπάθεια περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα μας τα συστήματα θέρμανσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (ΑΠΕ)  αποτελούν ίσως την σημαντικότερη βελτίωση που μπορεί να γίνει στον τομέα της θέρμανσης καθώς περιορίζουν κατά ένα μεγάλο μέρος τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας  αλλά και εκμεταλλεύονται τις πρακτικά ανεξάντλητες ΑΠΕ οι όποιες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με επιπλέον ρύπους. Η Vaillant GmbH ως πρωτοπόρος κατασκευαστής συστημάτων θέρμανσης διαθέτει μια σειρά από ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης με χρήση ΑΠΕ, δύο από τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 
α) Ηλιοθερμικά συστήματα με τα οποία συλλέγουμε μέσω ηλιακών συλλεκτών την ηλιακή ακτινοβολία η οποία ακολούθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, υποβοήθηση θέρμανσης ή θέρμανσης πισίνας. Ένα ολοκληρωμένο ηλιοθερμικό σύστημα Vaillant  για την υποβοήθηση θέρμανσης αποτελείται από τα εξής μέρη:
vailant11) Τους υψηλής απόδοσης συλλέκτες οι οποίοι μπορεί να είναι είτε επίπεδοι με επιλεκτική βαφή της επιφάνειας του συλλέκτη π.χ. VFK 145V ή  για μεγαλύτερη απόδοση κατά τους χειμερινούς μήνες αποτελούμενοι από σωλήνες κενού όπου η επιφάνεια του συλλέκτη βρίσκεται για λόγους μόνωσης υπό κενό π.χ. VTK 1140. Όλοι οι συλλέκτες της Vaillant είναι κατάλληλοι  για τοποθέτηση σε δώμα, στέγη ή και για ενσωμάτωση στη στέγη. Παράλληλα η εταιρία διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά για την στήριξη των συλλεκτών και για την μεταξύ τους υδραυλική σύνδεση με εύκολο και ασφαλή τρόπο.
2) Το θερμοδοχείο θερμοκρασιακής διαστρωμάτωσης allSTOR VPS στο οποίο αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από τις ώρες ακτινοβολίας με χωρητικότητα έως 2000 lit χωρίς εσωτερικούς εναλλάκτες ή πρόσθετα εσωτερικά δοχεία για το ζεστό νερό χρήσης.
Το ζεστό νερό χρήσης παρασκευάζεται άμεσα όταν υπάρχει ζήτηση σε ένα ξεχωριστό σύστημα εξωτερικού εναλλάκτη π.χ. VPM W με τους αντίστοιχους κυκλοφορητές περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ποσότητα του ζεστού νερού χρήσης που παραμένει αποθηκευμένο σε αυξημένη θερμοκρασία. Αντίστοιχα η θερμική φόρτιση του θερμοδοχείου allSTOR από τους ηλιακούς συλλέκτες γίνεται επίσης μέσω ενός συστήματος εξωτερικού εναλλάκτη που μαζί με τον κυκλοφορητή του ηλιακού συστήματος, το δοχείο διαστολής και τις διατάξεις ασφαλείας αποτελούν τον ηλιακό σταθμό φόρτισης π.χ. VPM 60 S.
3) Τον παραγωγό θέρμανσης ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες σε θερμότητα όταν η αποθηκευμένη ενέργεια του θερμοδοχείου δεν επαρκεί. Ιδανικό σύστημα θέρμανσης για την ηλιακή υποβοήθηση θεωρούνται οι λέβητες συμπυκνώσεως αερίου ecoTEC ή οι λέβητες συμπυκνώσεως πετρελαίου icoVIT που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης και χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Επίσης με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας π.χ. geoTHERM της Vaillant  το σύστημα είναι αποκλειστικά ΑΠΕ.
4) Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου όλης της εγκατάστασης όπως π.χ. το  auroMATIC 620/3  με το οποίο ρυθμίζονται και ελέγχονται όλοι οι παράμετροι του ηλιακού συστήματος αλλά και του συστήματος  θέρμανσης με μία ή περισσότερες ζώνες αυτονομίας εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη και οικονομικότερη λειτουργία του.
β) Γεωθερμικές  Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
vailant-2Οι αντλίες θερμότητας geoTHERM της Vaillant και κυρίως εκείνες που εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που είναι αποθηκευμένη στο έδαφος σε μικρά βάθη μέχρι 200 μέτρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης ή ενίοτε και δροσισμού. Παρόλο που για τη λειτουργία τους είναι απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια, λόγω του μεγάλου ετήσιου βαθμού απόδοσης (> 5,5 κατά EN 14511 W15/W35 ) κατατάσσονται  στα συστήματα που χρησιμοποιούν ΑΠΕ. Οι ΓΑΘ  μπορούν να είναι ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος. Στις ΓΑΘ ανοιχτού κυκλώματος π.χ. VWW 102/2 μέσω δύο γεωτρήσεων γίνεται άντληση νερού και μετά την απορρόφηση μέρους της θερμότητάς του το νερό διοχετεύεται πάλι στον υδροφόρο ορίζοντα. Στις ΓΑΘ κλειστού κυκλώματος π.χ. VWS 171/2 η θερμότητα απορροφάται απευθείας από το έδαφος μέσω ενός οριζόντιου ή κάθετου γεωεναλλάκτη στον οποίο κυκλοφορεί μίγμα νερού με γλυκόλη. Οι ΓΑΘ της εταιρίας Vaillant χαρακτηρίζονται από τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αποδοτικότητάς τους σε συνδυασμό με τον απλό χειρισμό τους και έχουν τη δυνατότητα εκτός από τη θέρμανση του χώρου και του ζεστού νερού χρήσης να ενσωματωθούν σε ηλιακά συστήματα υποβοήθησης της θέρμανσης. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου το καλοκαίρι για το δροσισμό των χώρων που εξυπηρετεί η ΓΑΘ με οικονομικό τρόπο χωρίς τη χρήση του συμπιεστή του μηχανήματος. Πολλές από τις αντλίες διαθέτουν ενσωματωμένη την αντλία του γεωθερμικού συλλέκτη καθώς και τον κυκλοφορητή της θέρμανσης διευκολύνοντας έτσι την υδραυλική εγκατάσταση.
Μέσω των συστημάτων θέρμανσης της Vaillant με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο χρήστης εξασφαλίζει μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια στο κόστος λειτουργίας, σχετικά σύντομους χρόνους απόσβεσης της επένδυσής του και εξασφαλισμένη μακροζωία της εγκατάστασής του που εγγυάται ο οίκος Vaillant.