• Το σχέδιο του νέου ΠΔ για το επάγγελμα του υδραυλικού

Δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 14 Οκτωβρίου 2011) το σχέδιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την αδειοδότηση των υδραυλικών. Το σχέδιο του Π.Δ δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (http://www.ggb.gr) και έχει τίτλο: “Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή, υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων” και επισημαίνεται ότι εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011 (απολοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων).

Ολόκληρο το σχέδιο του ΠΔ εδώ.