Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BOILEFF για εξοικονόμηση ενέργειας σε συμβατικές εγκαταστάσεις θέρμανσης

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BOILEFF για εξοικονόμηση ενέργειας σε συμβατικές εγκαταστάσεις θέρμανσης

pistopoiitiko.jpg

«Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «BOILEFF – Raising the Efficiency of Boiler Installations» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ALTENER εξετάζει πώς μπορεί η εγκατάσταση λεβήτων βάσει ποιοτικών κριτηρίων να οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής απόδοσης».
Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) όπου γίνεται η παρουσίαση του παραπάνω προγράμματος, όπου επιπλέον τονίζεται χαρακτηριστικά:
«Έρευνες αποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να εξοικονομηθεί 5 έως 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας θέρμανσης σε συμβατικές εγκαταστάσεις θέρμανσης!
Παρόλο που η κατασκευή των λεβήτων θεωρείται ως ώριμη, παρατηρείται ότι η διαθέσιμη τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι χώρες: Αυστρία (Austrian Energy Agency), Γερμανία (Wuppertal Institute), Ελλάδα (ΡΑΕ), Ισπανία (Universitat Rovira i Virgili) και Ουγγαρία (Innoterm).
Στη χώρα μας για την υλοποίηση του προγράμματος η ΡΑΕ συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα με το «Εργαστήριο ετερογενών μειγμάτων και συστημάτων καύσης» (ΕΜΣΚ) της σχολής μηχανολόγων μηχανικών. Στο ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα που δόθηκε στους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εστίας αναφέρονται τα εξής:

«Η Οδηγία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων «ΟΔΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ» εκδόθηκε στις 22 Δεκέμβρη 2002 με ημερομηνία εφαρμογής τις 4 Ιανουαρίου 2006 και δυνατότητα τριετούς παράτασης, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου και/ή πιστοποιημένου προσωπικού. Η Ελλάδα ήδη εξάντλησε την παράταση και υποχρεώνεται να εφαρμόσει την Οδηγία από τον Ιανουάριο του 2009. Μέρος της Οδηγίας αφορά και τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και ειδικότερα τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για την επιθεώρηση λεβήτων.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BOΙLEFF με στόχο της βελτίωση της ποιότητας της εγκατάστασης ενός λέβητα, αναπτύσσει δύο ανεξάρτητα εργαλεία τα οποία θα είναι χρήσιμα για την εφαρμογή της οδηγίας.
Το πρώτο εργαλείο, «Πιστοποιητικό υψηλής ποιότητας στην εκγατάσταση λεβήτων», είναι ουσιαστικά η πιστοποίηση που θα καλείται να δώσει ο εγκαταστάτης ότι το σύστημα κεντρικής θέρμανσης έχει γίνει σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια.
Το δεύτερο εργαλείο, «Εγγυημένη ποιότητα στη λειτουργία», είναι η μεθοδολογία που μπορεί να ακολουθεί κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ώστε να υπολογίζεται η απόδοση του συστήματος. Οι επιθεωρήσεις από την αρχή του 2009 θα είναι απαραίτητη διαδικασία.
Δεδομένης της εφαρμογής της Οδηγίας από 1.1.2009, η συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος BΟΙlEFF παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το νέο κανονισμό και να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον».
Πιστοποιητικό υψηλής ποιότητας στην εγκατάσταση λεβήτων
Στο ενημερωτικό υλικό για το παραπάνω πιστοποιητικό αναφέρεται:
«Πρώτη προσέγγιση του προγράμματος περιλαμβάνει την αντικατάσταση του λέβητα μιας κατοικίας και την εγκατάσταση του νέου σύμφωνα με κάποια κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στο «Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων».
Το εγχειρίδιο αυτό, περιγράφει το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και το αναλύει σε κατηγορίες (π.χ. αντλίες, λέβητας, μόνωση κ.λπ.). Σε κάθε κατηγορία αναφέρονται τιμές αλλά και στοιχεία απαραίτητα για να θεωρείται ποιοτική η εγκατάσταση (π.χ. επαρκές πάχος μόνωσης για διάφορα στοιχεία, σωστός υπολογισμός μεγέθους αντλίας κ.ά.).
Το Πιστοποιητικό είναι μια σύντομη, επιγραμματική περιγραφή όλων των προηγούμενων πληροφοριών, σε ένα φύλλο, το οποίο θα συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη και θα παραδίδεται στον πελάτη με το πέρας της εγκατάστασης. Το Πιστοποιητικό είναι με τη μορφή απαντήσεων «ναι ή όχι» σε διάφορες προτάσεις που περιγράφουν το σύστημα, για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος θερμοστάτης σε κάθε οικία, ναι ή όχι.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνουν 20 τέτοιες εγκαταστάσεις και να δοθούν τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά σε 20 πελάτες.
Κύριος στόχος είναι οι μονοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες (ονομαστική ισχύς λέβητα ~10 kW έως 70 kW)».
Με τη συνεργασία της Εστίας και του εργαστηρίου ΕΜΣΚ του ΕΜΠ συντάχθηκε το «πιστοποιητικό υψηλής ποιότητας στην εγκατάσταση λεβήτων». Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης.
Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη συντηρητή («ναι» ή «όχι» σε κάθε ερώτηση), ενώ στο τέλος καταγράφονται οι τυχόν παρατηρήσεις καθώς και τα στοιχεία του συναδέλφου που το συμπλήρωσε.
Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό είναι:
pistopoiitiko.jpgΣύστημα θέρμανσης
– Είναι το σύστημα διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη;
– Υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης της εξωτερικής θερμοκρασίας μαζί με χρονοδιακόπτη;
– Υπάρχουν θερμοστατικές κεφαλές και βάνες εξισορρόπησης, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί θερμοκρασιακά;
– Έχει τοποθετηθεί απομακρυσμένο χειριστήριο που επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει τη θερμοκρασία (έμμεση διόρθωση της καμπύλης);
– Υπάρχει ένας (μονοβάθμιος) ή δύο (διβάθμιος) ωρομετρητές για τις ώρες που λειτουργεί ο καυστήρας;
– Υπάρχει φυσικός αερισμός λεβητοστασίου;
– Υπάρχει ντάμπερ βοηθητικού αέρα (σταθεροποίησης εφελκυσμού καμινάδας);
– Υπάρχει μονοβάθμια/διβάθμια λειτουργία (διαχείριση μερικού φορτίου) του καυστήρα;
– Υπάρχει αναλογική λειτουργία του καυστήρα με PID έλεγχο;
Ζεστό νερό
– Έχει ρυθμιστεί το νερό στους 52-55°C και υπάρχει χρονοδιακόπτης ή δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού;
– Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα για τη φόρτιση του boiler;
– Υπάρχει διαφορικός θερμοστάτης διαχείρισης του ηλιακού συλλέκτη;
– Υπάρχουν διατάξεις υγιεινής για την αποφυγή της νόσου της λεγεωνέλλας;
– Υπάρχει σύστημα ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων καύσης;
Κυκλοφορητές
– Υπάρχει κυκλοφορητής ή τρίοδη προστασία του λέβητα;
– Υπάρχει inverter;
– Είναι ρυθμισμένες οι αντλίες στην καλύτερη ταχύτητα όταν υπάρχει εξισορρόπηση;
Σύστημα διανομής θερμότητας
– Οι συλλέκτες, οι σωλήνες διανομής και οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θέρμανσης και χρήσης, είναι μονωμένα επαρκώς;
– Υπάρχουν δίοδες βάνες;
– Έχουν ταυτοποιηθεί οι θερμοστατικές κεφαλές;
– Έχει γίνει εξισορρόπηση δικτύου;
Θερμικές απώλειες
– Υπάρχει ψηφιακός θερμοστάτης χώρου (μονοκατοικία);
– Έχει γίνει υπολογισμός για σύστημα με θερμαντικά σώματα στους 60°C και για ενδοδαπέδια 45°C (max);
Έναρξη λειτουργίας
– Τηρείται φύλλο ελέγχου;
– Καταγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (ετήσια κατανάλωση, περιοχή, μέση θερμοκρασία κ.λπ.);
– Οι ρυθμίσεις (χρονοδιαγράμματα, θερμοκρασίες, επίπεδα) γίνονται βάσει των αναγκών του πελάτη στα πλαίσια της μελέτης;
– Η ρύθμιση των θερμοκρασιών γίνεται μέσω θερμίστορ;
– Η υδραυλική εξισορρόπηση και η αντιστάθμιση εξασφαλίζει την ίδια παροχή θερμότητας σε όλα θερμαντικά σώματα;
– Όλες οι ρυθμίσεις καταγράφονται με το πέρας της εγκατάστασης;
Ο πελάτης έχει ενημερωθεί σε σχέση με:
– Λειτουργία των συστημάτων παροχής καυσίμου, του λέβητα, του εξαερισμού, των αντλιών, του συστήματος ελέγχου και της διανομής της θερμότητας;
– Συσκευές σχετιζόμενες με την ασφάλεια της εγκατάστασης (ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας, δυνατότητα πληρότητας/μανόμετρα, δοχείο διαστολής, αισθητήρας CO, θερμοκρασιακή επιτήρηση χώρου, ανίχνευση διαρροής αερίου – alamr κ.λπ.);
– Βελτιστοποίηση της λειτουργίας, χρόνος λειτουργίας, θερμοκρασιακά επίπεδα και τήρηση βιβλίου γεγονότων (ημερολόγιο λεβητοστασίου);
– Κατευθύνσεις για οριακές καταστάσεις ασφαλείας (υπάρχουν γραπτές οδηγίες σε περίπτωση κινδύνου);