Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού πιστοποιείται με ISO 9001:2015

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού πιστοποιείται με ISO 9001:2015

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ, ανακοινώνει την πιστοποίησή του από την EUROCERT, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ελληνικούς φορείς πιστοποίησης, με διεθνή αναγνώριση, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:
• Υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων χαλκού και κραμάτων τους, όσον αφορά την αντιμικροβιακή τους ιδιότητα.
• Υπηρεσίες πιστοποίησης χώρων με αντιμικροβιακή προστασία, έχοντας χρησιμοποιήσει υλικά χαλκού και κραμάτων του.
• Διεξαγωγή σεμιναρίων και διαγωνισμών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αντικείμενο υδραυλικά και θερμοϋδραυλικά δίκτυα.
Η ανωτέρω πιστοποίηση ενδυναμώνει την αξιοπιστία των υπηρεσιών του Ε.Ι.Α.Χ. προς τους επαγγελματίες του κλάδου γύρω από τον Χαλκό, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη και υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του, προσφέροντας ταυτόχρονα αξιόπιστες και χρήσιμες πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του έργου του.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Ειδήσεις