Το διοξείδιο του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η συντήρηση των λεβήτων στερεών καυσίμων βοηθά το περιβάλλον

Η θέρμανση που πετυχαίνουμε με την καύση βιομάζας, η οποία προέρχεται από υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής, ουσιαστικά απελευθερώνουμε την ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από το φυτό με την φωτοσύνθεση. Η καύση της ξυλώδους βιομάζας, δεν διαταράσσει τον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα, όπως συμβαίνει με όλα τα ορυκτά κάυσιμα. Όταν καίμε ορυκτά καύσιμα, όπως βέβαια και όταν καίμε βιομάζα, παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα.
Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά: Το διοξέιδιο του άνθρακα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της γης, δημιουργήθηκε σε πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους. Αντίθετα, το διοξέιδιο του άνθρακα της βιομάζας απορροφήθηκε πρόσφατα (π.χ. την προηγούμενη χρονιά), για την ανάπτυξη της φυτικής ύλης που καίμε φέτος για παραγωγή ενέργειας.
Η βιομάζα που προέρχεται από τους κορμούς των δέντρων, όταν καεί, ανακυκλώνει το διοξείδιο του άνθρακα σε τόσα χρόνια, όσα χρειάζεται να αναπτυχθεί ξανά το δέντρο, για να γίνει βιομάζα.
Η βιομάζα που γίνεται από ετήσια αναπαραγωγή, όπως τα διάφορα αγροστώδη υποπροϊόντα, αγροτικής δραστηριότητας και η ελιά, ανακυκλώνονται ετήσια. Όταν τα καίμε, ανακυκλώνεται το διοξείδιο του άνθρακα ετήσια, χωρίς να επηρρεάζει το ισοζύγιο CO2 στην ατμόσφαιρα.
Αντίθετα, δεν περιμένουμε «ποτέ» να ξαναδεσμευτεί το διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Με την ξυλοπελέττα, θα περιμένουμε μόνο μέχρι να ξαναγίνει το δέντρο.
Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας, οφείλεται στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», ένα στρώμα δηλαδή αερίων που επιστρέφουν ανακλώμενες ακτίνες του ήλιου στη Γη. Μεταξύ των αερίων αυτών είναι και το διοξείδιο του άνθρακα, το συνολικό ποσοστό του οποίου στην ατμόσφαιρα είναι 0,04%.
Τα ανανεώσιμα στερεά καύσιμα δεν επιβαρύνουν καθόλου το φαινόμενο του θερμοκηπίου, γιατί με την καύση τους, έχουμε μηδενικό ισοζύγιο. Αντίθετα, το μεθάνιο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, την επιβαρύνει 20 φορές περισσότερο, σε σύγκριση με ίσους όγκους CO2. Το πετρέλαιο, αποτελείται κυρίως από μείγμα υδρογονανθράκων, ενώ το φυσικό αέριο περιέχει κυρίως τον απλούστερο αέριο υδρογονάνθρακα, το μεθάνιο, όπως περιγράφεται στο κεφ. 1 «Πέρα από τα ορυκτά κάυσιμα» του βιβλίου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων της Κρήτης, «Ταξίδι της επιστροφής στην Ανανεώσιμη Ενέργεια» των Χρ. Κορδούλη και Σωτ. Λυκουργιώτη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
Τι πρέπει να φροντίζουμε εμείς
Βοηθάμε το περιβάλλον και κατ’ επέκταση το μέλλον μας, επιλέγοντας λέβητες καύσης βιόμαζας για τη θέρμανσή μας. Στη συνέχεια, φροντίζουμε οι λέβητές μας να κάνουν την καλύτερη δυνατή καύση, έτσι ώστε να έχουμε και την χαμηλότερη οπτική όχληση. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρούς λέβητες και σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, καλούμε τον τεχνίτη μας. Δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον!

Ιωάννης Ν. Σαμαράς