Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Θα αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο πολιτικό και δικαστικό μέσο

Θα αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο πολιτικό και δικαστικό μέσο

Σύσταση της ΟΒΥΕ προς το Διευθυντή Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας για τις άδειες αερίου
Με επιστολή της στο διευθυντή Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Αναστάσιο Αλεξόπουλο, η ΟΒΥΕ επισημαίνει -και για το γνωστό θέμα της χορήγησης αδειών συντηρητών στους συναδέλφους που δεν κάνουν έναρξη επαγγέλματος- ότι θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των συναδέλφων με κάθε νόμιμο πολιτικό και δικαστικό μέσο, αν δεν εφαρμόσει τη νομοθεσία. Η επιστολή, με ημερομηνία 5/11/2008, υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα της ΟΒΥΕ, Αριστοτέλη Παπακονδύλη και Γιώργο Κωνσταντέλλο αντίστοιχα, και έχει ως εξής:
«Κύριε Αλεξόπουλε, εν συνεχεία του από 24/07/08 αιτήματος του συναδέλφου μας κ. Νικολάου Σιατίτσα του Ιωάννη προς την υπηρεσία σας και προς εσάς προσωπικά, αναφερόμαστε στο προεδρικό διάταγμα 38/91 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 48/95 και Π.Δ. 55/2000. Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε σχετική έκδοση της Ομοσπονδίας μας η οποία καθιστά ευκολότερη τη γνώση του προαναφερόμενου Π.Δ.
Συγκεκριμένα το αίτημα του συναδέλφου μας βασίζεται στις  διατάξεις των άρθρων 6.7 και 8 του κωδικοποιημένου διατάγματος (σελ. 13-20) της έκδοσης που σας αποστέλλουμε. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υδραυλικοί για τη χορήγηση της άδειας τεχνίτη και τον τρόπο χορήγησης των αδειών αυτών. Με βάση τις διατάξεις αυτές όλοι εμείς οι υδραυλικοί έχουμε αποκτήσει άδειες εξάσκησης του επαγγέλματος. Αποτελεί δηλαδή το ως άνω προεδρικό διάταγμα, το εγκόλπιό μας για την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων. Με τους τίτλους αυτούς έχουμε αποκτήσει επαγγελματικά – εργασιακά δικαιώματα και έχουμε οργανώσει τα επαγγελματικά σωματεία μας και την Ομοσπονδία μας.
Κύριε Αλεξόπουλε, επειδή η άρνησή σας για χορήγηση της άδειας τεχνίτη προς το συνάδελφό μας καθιστά ανενεργό το νόμο και δημιουργεί ανησυχία στον κλάδο μας.
Επειδή από το νόμο δικαιούμαστε στην παρέμβαση αυτή προς όφελος των εννόμων συμφέροντων του συναδέλφου μας. Επειδή για το σκοπό του σεβασμού των δικαιωμάτων θα αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο πολιτικό και δικαστικό μέσο.
Γι’ αυτό σας ζητάμε να τηρήσετε τη νομοθεσία άλλως να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας όπως εκ του νόμου οφείλετε να πράξετε».