Αρχική » Περιεχόμενα » Υποβοήθηση θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια » TEMMA HELLAS B&Τ: Έξυπνο σύστημα θέρμανσης – ψύξης

TEMMA HELLAS B&Τ: Έξυπνο σύστημα θέρμανσης – ψύξης

b&t1.jpgΤου Δημήτρη Τσολακίδη, μηχανολόγου μηχανικού Ε.Δ.Ε.
Η επιλογή για τη θέρμανση – ψύξη μιας οικοδομής απαιτεί την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο να συνδυάζει το χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος.
Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των παρακάτω εφαρμοζόμενων συστημάτων θέρμανσης:
1. Θέρμανση με λέβητα πετρελαίου (κλασική λύση).
2. Θέρμανσση με  λέβητα αερίου (λύση τελευταίων ετών).
3. Θέρμανση με λέβητα ηλεκτρικό (οικονομική λύση).
Ως οικονομικότερος τρόπος λειτουργίας του συστήματος θεωρείται το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αντλίας θερμότητας καθόσον ο βαθμός απόδοσης COP κυμαίνεται από 3,0 – 5,0 (ενώ δηλαδή, στη ΔΕΗ καταβάλουμε το αντίτιμο για 1 KW, το σύστημα μας αποδίδει τέσσερα (4) KW σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου που πληρώνουμε για 1 KW και μας αποδίδει 0,9 KW. Το κέρδος από το σύστημα με ηλεκτρικό  ρεύμα είναι τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Επομένως η ενδεδειγμένη σήμερα επιλογή είναι η τοποθέτηση και χρησιμοποίηση αντλίας θερμότητας με ηλεκτρικό ρεύμα καθόσον αποφεύγεται, αφενός μεν η εγκατάσταση συστήματος πετρελαίου (καπνοδόχος – δεξαμενή) και αφετέρου ο τακτικός ανεφοδιασμός με το αντίστοιχο καύσιμο. Επιλέγοντας σύστημα αντλίας θερμότητας με ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτα καταναλώνουμε ρεύμα και μετά από 4-6 μήνες πληρώνουμε το αντίτιμό του στη ΔΕΗ.
Τα μηχανήματα που τοποθετούμε είναι τύπου «inverter» ή «digital scroll» που σημαίνει πως θα εργάζονται κάθε φορά ανάλογα με το φορτίο του χώρου και θα καταναλώνουν, φυσικά το αντίστοιχο ρεύμα.
Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι έως και +46°C και το χειμώνα ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -20°C. Υπό το δεδομένο της σταθερή αυξητικής τάσης των τιμών του πετρελαίου καθίσταται σαφές ότι το ως άνω προτεινόμενο σύστημα θεωρείται  σήμερα ως το πλέον σύγχρονο και αποδοτικό έναντι όλων των άλλων εφαρμοζόμενων συστημάτων.
Το ηλεκτρικό σύστημα συνδυάζεται άριστα με τους νέους ηλιακούς συλλέκτες «κενού» που τοποθετούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι οποίοι μας παρέχουν 60% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τους κλασικούς ηλιακούς συλλέκτες επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε δύο ταυτοχρόνως κυκλώματα. Το πρώτο κύκλωμα είναι το ζεστό νερό χρήσης, όπου με την τοποθέτηση ενός boiler τριπλής ενέργειας έχουμε άφθονο ζεστό νερό «δωρεάν», από τον ήλιο, ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
b&t2.jpgΌταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με τον ήλιο, λόγω συννεφιάς και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ζεστό νερό χρήσης για το μπάνιο, τότε με την τοποθέτηση ενός διαφορικού θερμοστάτη, που ελέγχει τη θερμοκρασία, αφενός του boiler και αφετέρου, την εξωτερική θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών (δηλαδή, εάν έχει ηλιοφάνεια) μας παρέχει ζεστό νερό, γιατί έχει δώσει εντολή στη δευτερεύουσα πηγή ενέργειας να μας ζεστάνει το νερό.
Το δεύτερο κύκλωμα είναι το κύκλωμα της θέρμανσης της οικοδομής, όπου με την τοποθέτηση των ηλιακών συλλεκτών «κενού»  και ενός θερμαντικού δοχείου, μας εξασφαλίζει «δωρεάν» ζεστό νερό προσαγωγής στα κυκλώματα της θέρμανσης, εξοικονόμηση ενέργειας τις ημέρες του χειμώνα, που υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά με ενεργοποιημένους τους θερμοστάτες χώρου.
Ωστόχο, με απενεργοποιημένους τους θερμοστάτες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, γίνεται συσσώρευση του ζεστού νερού στο θερμαντικό δοχείο, ώστε κατά τις βραδινές ώρες, που θα χρειαστούμε θέρμανση, να είναι έτοιμο το σύστημα να μας τη δώσει με εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το καλοκαίρι το ίδιο μηχάνημα μας παρέχει ψύξη στους χώρους που επιθυμούμε χωρίς επιπλέον κόστος αγοράς A/C με το ίδιο όπως της θέρμανσης χαμηλό κόστος λειτουργίας.