Αρχική » Περιεχόμενα » ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ » TEMMA HELLAS ΕΠΕ: Έξυπνο σύστημα θέρμανσης – ψύξης Β&Τ με αντλία θερμότητας

TEMMA HELLAS ΕΠΕ: Έξυπνο σύστημα θέρμανσης – ψύξης Β&Τ με αντλία θερμότητας

Η επιλογή για τη Θέρμανση – Ψύξη μιας οικοδομής απαιτεί την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο να συνδυάζει το χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος.  Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των παρακάτω εφαρμοζόμενων συστημάτων θέρμανσης :
1. Θέρμανση με λέβητα πετρελαίου (κλασσική λύση).
2. Θέρμανση με λέβητα αερίου (λύση τελευταίων ετών).
3. Θέρμανση με λέβητα ηλεκτρικό (οικονομική λύση).
Ως  οικονομικότερος τρόπος  λειτουργίας του συστήματος θεωρείται το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αντλίας θερμότητας καθόσον ο βαθμός απόδοσης COP κυμαίνεται από 3,0 – 5,0 (ενώ δηλαδή, στη Δ.Ε.Η. καταβάλλουμε το αντίτιμο για  (1) KW,  το σύστημα μας αποδίδει τέσσερα  (4) KW σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου που πληρώνουμε για (1) KW  και το σύστημα μας αποδίδει (0,9) KW. Το κέρδος από το σύστημα με ηλεκτρικό ρεύμα είναι τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Επομένως η ενδεδειγμένη σήμερα επιλογή  είναι η τοποθέτηση και χρησιμοποίηση  αντλίας θερμότητας με ηλεκτρικό ρεύμα  καθόσον αποφεύγεται, αφενός μεν η εγκατάσταση συστήματος πετρελαίου (καπνοδόχος – δεξαμενή) και αφετέρου ο τακτικός ανεφοδιασμός  με το αντίστοιχο καύσιμο. Επιλέγοντας σύστημα αντλίας θερμότητας με ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτα καταναλώνουμε ρεύμα και μετά από 4-6 μήνες πληρώνουμε το αντίτιμό του στη ΔΕΗ. Τα μηχανήματα που τοποθετούμε είναι τύπου «INVERTER» ή «DIGITAL SCROLL» που σημαίνει πως θα εργάζονται κάθε φορά ανάλογα με το φορτίο του χώρου  και θα καταναλώνουν, φυσικά το αντίστοιχο ρεύμα. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες  περιβάλλοντος  το καλοκαίρι  έως και + 46°C και  το χειμώνα ακόμη και  σε εξωτερικές  θερμοκρασίες -20°C.Υπό το δεδομένο της σταθερής αυξητικής τάσης των τιμών  του πετρελαίου καθίσταται σαφές ότι το ως άνω προτεινόμενο σύστημα θεωρείται σήμερα  ως το πλέον σύγχρονο και αποδοτικό έναντι όλων των άλλων εφαρμοζόμενων  συστημάτων.  Τέλος, επισημαίνετε ότι το καλοκαίρι το ίδιο μηχάνημα μας παρέχει ψύξη στους χώρους που επιθυμούμε χωρίς επιπλέων κόστος αγοράς A/C με το ίδιο όπως της θέρμανσης χαμηλό κόστος λειτουργίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικία 280 τ.μ.

Μέγιστη αναγκαία ισχύς θέρμανσης : 35 kW
Μέγιστη αναγκαία ισχύς ψύξης : 20 kW
Απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης ετησίως : 42.000 kWh
Απαιτούμενη ενέργεια ψύξης ετησίως : 9.600 kWh
Συμβατικό Σύστημα                                    Αντλία θερμότητας  ψύξης-θέρμανσης
Θερμαντικά σώματα                                    Ενδοδαπέδια θέρμανση
Κόστος εγκατάστασης: 14000 euro               Κόστος εγκατάστασης: 20000 euro
Ετήσιο λειτουργικό κόστος: 3300 euro          Ετήσιο λειτουργικό κόστος: 1150 euro
Απόσβεση διαφοράς σε 3 χρόνια