Τακτική γενική συνέλευση της ΕΒΗΕ σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 2 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΒΗΕ.
Την συνέλευση αποτέλεσαν δυο μέρη, με πρώτο την παρουσίαση με θέμα: «INSHIP – Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για Βιομηχανικές Διεργασίες», σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας).
Στο δεύτερο μέρος, απαρτήθηκε από τον Απολογισμό δράσης του Δ.Σ., την παρουσίαση του νέου Εκτελεστικού Γραμματέα κ. Χρ. Κώνστα, την εκλογή συνεργαζόμενου μέλους ΔΣ., και την εκλογή  εξελεγκτικής επιτροπής.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Μελισσαρόπουλος, Π. Κεντερλής, Ευθ. Σπανός, Χρ. Κώνστας

Παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στοιχεία πωλήσεων του Κλάδου για το Α’ εξάμηνο 2019, πρόταση τροποποίησης καταστατικού ως προς την έδρα και ενημέρωση αναφορικά με θέματα Solar Heat Europe (ESTIF) και CEN.
Ακολούθσε παρουσίαση του προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ» από τον κ. Χαρ. Μαλαματένιο, ΚΑΠΕ.

Από αριστερά οι κκ: Χρ. Παπαεμμανουήλ, Χ. Μιχαλόπουλος, Γ. Μελισσαρόπουλος, Ευθ. Σπανός και Χ. Αποστολίδης

Επίσης πραγματοποιήθηκαν:
• Παρουσίαση του προγράμματος MAIA-TAQA, ΚΑΠΕ
• Παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ
• Προτάσεις για θέματα Πολιτικής
• Τεχνική παρουσίαση ALANOD


Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και παράθεση δείπνου προς όλους τους προσκαλεσμένους.