Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Τακτική γενική συνέλευση στο Σύνδεσμο Ν. Λασιθίου

Τακτική γενική συνέλευση στο Σύνδεσμο Ν. Λασιθίου

Με επιτυχία διεξήχθη στην Σητεία η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εγκαταστατών Αδειούχων Υδραυλικών Ν. Λασιθίου, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.
Εκτός των άλλων, εκτενώς συζητήθηκε και αποσαφηνίστηκε ότι οι υδραυλικοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) που προβλέπεται από το Π.Δ. 112/2012, η κατάθεση της οποίας σύμφωνα με το νόμο 4712/2020, άρθρο 34, στις αρμόδιες αρχές, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να συνδεθεί το κτίριο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.


Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι με την έκδοση της Υ.Δ.Κ.Ε., οι αδειούχοι υδραυλικοί εγγυώνται την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποχρεούνται, σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012, να την εκδίδουν και να την παραδίδουν στον ιδιοκτήτη του έργου για όλες τις εργασίες που εκτελούν, ακόμα και στις περιπτώσεις που το κτίριο είναι είδη συνδεδεμένο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Όσον αφορά την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των έργων: Για να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του έργου, η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον Κλάδο σε περίπτωση ζημιάς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου αδειούχου υδραυλικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) και η Υ.Δ.Κ.Ε να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο προϋπηρεσίας αδειούχων υδραυλικών στον κατά τόπο Σύνδεσμο.
Τέλος, το Δ.Σ. του Συνδέσμου κάλεσε τα μέλη του να μην υπεκφεύγουν των υποχρεώσεων τους απέναντι στους ιδιοκτήτες, να ανταποκρίνονται πλήρως στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, να τους ενημερώνουν σχετικά και να αναδεικνύουν ότι μόνο ένας αδειούχος υδραυλικός μπορεί να τους παρέχει τα από το νόμο προβλεπόμενα.
Λειτουργεί γραμμή πληροφόρησης πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών από 12:30 έως 2:30 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλεφωνο 28410 25992.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. της Περιηγητική Λέσχης Σητείας για την παραχώρηση της αίθουσας.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Σύνδεσμοι