ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ: Μια πρωτοπόρα βιομηχανία ηλιακών με οδηγό τις οικογενειακές αρχές…