Το ΕΙΑΧ διοργανώνει το 1ο παγκόσμιο συνέδριο: Χαλκός και δημόσια υγεία