Συμμετοχή στην Ομοσπονδία και του Σωματείου Νοτιοδυτικής Ελλάδας