Στο νομό Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα το ένατο σωματείο του κλάδου