Σεμινάριο Wilo στα μέλη του Συνδέσμου Υδραυλικών Πατρών