ποιος όμως μπορεί να επιβάλει και την εφαρμογή του νόμου;