Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για τη δράση της