Επισημάνσεις των μελών της διοίκησης της ΟΒΥΕ στο Αγρίνιο