Δυσαρεστημένη η ΟΒΥΕ από την εξέλιξη των σεμιναρίων αερίων καυσίμων