Χαλκόρ Α.Ε.: Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο και Συνεταιρισμό Πάρου