Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ο.Β.Σ.Θ.

Στις 28/3/2018 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). Η Ο.Β.Σ.Θ. έχει στην δύναμή της 28 σωματεία-μέλη με 4.620 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα).

Αποτελέσματα εκλογών διοικητικού συμβουλίου  Ο.Β.Σ.Θ.

Συνδυασμός Ποσοστό Έδρες
Ενωτική Κίνηση Βοιτεχνών 62,16% 7
Βιοτεχνική Αναγέννηση 27,92% 3
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης 9,90% 1

Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Συνδυασμός Ποσοστό Έδρες
Ενωτική Κίνηση Βιοτεχνών 63,09% 7
Βιοτεχνική Αναγέννηση 27,38% 2
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης 9,52% 0

Εκλέγονται κατά σειρά ψήφων οι κάτωθι:

• Από τον Συνδυασμό «Ενωτική Κίνηση Βιοτεχνών»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Νικολόπουλος Αθανάσιος
 2. Καραπινίδης Ιωάννης
 3. Βαλασίδης Ευάγγελος
 4. Μπιντάκος Ιωάννης
 5. Γεωργιάδης Γεώργιος
 6. Κολοβός Πάυλος
 7. Βρογκιστινός Μιλτιάδης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Καράμπελας Παναγιώτης
 2. Μεχανετζίδης Ευστάθιος

Για Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

 1. Νικολόπουλος Αθανάσιος
 2. Βαργιάμης Δημήτριος
 3. Βαλασίδης Ευάγγελος
 4. Μπιντάκος Ιωάννης
 5. Πάρδας Βασίλειος
 6. Κουντουργιάννης Άγγελος
 7. Καραπινίδης Ιωάννης

• Από τον Συνδυασμό «Βιοτεχνική Αναγέννηση»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Μωϋσίδης Θεόδωρος
 2. Χατζηιωάννου Χρήστος
 3. Λεβεντέλης Δημήτριος

– Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Εγγλέζος Θεοδόσιος

Για Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

 1. Αραβίδης Παύλος
 2. Σταματιάδης Βασίλειος

• Από τον Συνδυασμό «Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Βεργίδης Βέργος