Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της ΟΒΥΕ στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα: Σεμινάρια, επαγγελματικά περιγράμματα, οργάνωση περιφερειακών συνεδρίων, επιτροπές – τομεάρχες, τρέχοντα θέματα.
Οι εργασίες του συμβουλίου θα ξεκινήσουν 6 Δεκεμβρίου στις 4.30 μ.μ.
Αποφάσεις προεδρείου
Στις 5 Νοεμβρίου, το προεδρείο της ΟΒΥΕ συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
«1. Να δοθεί μεγαλύτερη βάση στο μητρώο υλικών.
2. Να έρθουμε σε επαφή με τη ΓΣΕΒΕΕ, σχετικά με ενδεχόμενα προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
3. Να σταλεί έγγραφο στη Νομαρχία της Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των αδειών στους συναδέλφους μας.
4. Να έρθουμε σε επαφή με το Σύνδεσμο Κομοτηνής για τη μη εφαρμογή του Π.Δ. από τους αρμόδιους φορείς.
5. Να γίνει Διοικητικό Συμβούλιο στις 6-7 Δεκεμβρίου.
7. Να έρθουμε σε επαφή με τον ΟΑΕΔ για τη διεξαγωγή σεμιναρίων.
8. Να εξαντλήσουμε το θέμα που έχει προκύψει με τις προϋπηρεσίες των βοηθών».