ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


«Να εναρμονιστεί το ΤΕΒΕ με τα άλλα ταμεία στο θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας»

Την αύξηση της χρονικής ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας που δίνει το ΤΕΒΕ στους ασφαλισμένους του κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ και του ΤΣΜΕΔΕ, ζητά το Δ.Σ. του Συνδέσμου Καστοριάς. Σε επιστολή του προς τον διοικητή του ΤΕΒΕ κ. Κόντο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Β. Ιωάννου αναφέρει:

«Κύριε Διοικητά, Πολλοί από εμάς τους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ έχουμε διττή επαγγελματική ιδιότητα. Παράλληλα με την αρχική μας, έχουμε και του εμπειροτέχνη εργολάβου δημοσίων έργων (Ε.Δ.Ε.). Επομένως, κατά τη συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς (δημοπρασίες) ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι και η βεβαίωση μη οφειλής του ασφαλιστικού μας φορέα, και του φορέα εργαζομένων ΙΚΑ.
Δυστυχώς, το δικό μας ταμείο το ΤΕΒΕ μας παρέχει βεβαίωση χρονικής ισχύος 2 μηνών ή και δύο ή μίας ημέρας, ανάλογα με το πόσες ημέρες απομένουν έως τη λήξη της καταβολής των ασφαλίστρων του τρέχοντος διμήνου. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής, την ταλαιπωρία και την εξάρτηση από το ταμείο των ασφαλισμένων, σε αντίθεση με το ΙΚΑ και το ΤΣΜΕΔΕ που χορηγούν τέτοιες βεβαιώσεις για 6 ή και για 12 μήνες. Σας παρακαλούμε, επομένως, να άρετε αυτή την ανακολουθία, αδικία, με παρέμβασή σας, εναρμονίζοντας το ΤΕΒΕ με τα άλλα ταμεία. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, πως το ΤΕΒΕ είναι το ταμείο, που διασφαλίζει τις εισφορές του με δικαστικό τρόπο».