Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Στο δικαστήριο η υπόθεση του εύκαμπτου ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα

Στο δικαστήριο η υπόθεση του εύκαμπτου ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα

Δέκα κατηγορούμενοι από τον εισαγγελέα, που συνέταξαν και προώθησαν τον κανονισμό για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Αναβλήθηκε η δίκη των Χριστόδουλου Πλατσούκα, Κώστα Πασπαλά, Πέτρου Βατσολάκη, Στέφανου Δελατόλα, Μιχάλη Τσίκλου, Γιώργου Δέγλερη, Γιώργου Αγραφιώτη και Αριστείδη Βακιρλή, που κατηγορούνται από τον εισαγγελέα Γεώργιο Πρασσά για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τη σύνταξη και προώθηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Η δίκη που είχε οριστεί για τις 21/12/2006 αναβλήθηκε λόγω φόρτου εργασίας και όπως δήλωσε η εισαγγελέας του δικαστηρίου η υπόθεση θα εκδικαστεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα με νέα κλήτευση των κατηγορουμένων.
Η υπόθεση, με βάση το κατηγορητήριο έχει να κάνει με τη μη ένταξη στον κανονισμό, του εύκαμπτου (κυματοειδή) ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα που εισάγει στην ελληνική αγορά η εταιρία «Χ. Δημοβασίλης και Σία ΕΕ».
Το κατηγορητήριο
Το κατηγορητήριο που υπογράφεται από τον εισαγγελέα κ. Γεώργιο Πρασσά (11/8/2006) έχει ως εξής:
«Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στην Αθήνα και στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α’ του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή πρόσωπα στα οποία νόμιμα είχε ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο όφελος και για να βλάψουν κάποιον άλλον και ειδικότερα:
α) Ο 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος και 8ος κατηγορούμενος (Πλατσούκας Χριστόδουλος, Πασπαλάς Κωνσταντίνος, Βατσολάκης Πέτρος, Δελατόλας Στέφανος, Κωστόπουλος Γεώργιος, Σκλαβίδης Κωνσταντίνος, Τσίκλος Μιχαήλ, Δεγλέρης Γεώργιος) την 23/1/2002 τυγχάνοντες μέλη της Επιτροπής Καταρτίσεως του Σχεδίου Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar ενώ γνώριζαν ότι στη διεθνή αγορά υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν τρεις (3) τύποι πιστοποιημένων σωλήνων που θεωρούνται κατάλληλοι για δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (κοινοί χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εύκαμπτοι ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες), εντούτοις συνέταξαν το υπό την ίδια ως άνω ημεροχρονολογία απευθυνόμενο προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Βακιρλή Αριστείδη (10ο κατηγορούμενο) έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί ο τύπος του εύκαμπτου (κυματοειδή) ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα στον υπό εκπόνηση σχετικό κανονισμός και β) ο 9ος και 10ος κατηγορούμενος (Αγραφιώτης Γεώργιος και Βακιρλής Αριστείδης) την 15/7/2003 τυγχάνοντες ο μεν 1ος (Αγραφιώτης Γεώργιος) Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αναπτύξεως, ο δε 2ος (Βακιρλής Αριστείδης) Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) ενώ γνώριζαν ότι στη διεθνή αγορά υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν τρεις (3) τύποι πιστοποιημένων σωλήνων που θεωρούνταν κατάλληλοι για δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (κοινή χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εύκαμπτοι ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες), ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με το υπ’ αρ. 0-3154/22-4-2003 έγγραφό της είχε εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της αποκλείουσας τον τύπου του εύκαμπτου (κυματοειδή) ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα σχετικής διατάξεως του εκπονηθέντος από την ως άνω Επιτροπή Σχεδίου Τεχνικού Κανονισμού και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 97/23 Οδηγίας της ΕΟΚ -που κυρώθηκε και αποτέλεσε εσωτερικό δίκαιο με την υπ’ αρ. 16289/330/1999 απόφαση του Υπουργού Αναπτύξεως (ΦΕΚ 987/27-5-1999 τεύχος Β’)- τα κράτη μέλη δεν μπορούσαν να απαγορεύσουν, περιορίσουν ή να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία υλικών εξοπλισμού υπό πίεση που πληρούσαν τους όρους ασφαλείας της οδηγίας αυτής, εντούτοις αποδέχθηκαν την προαναφερόμενη έγγραφη εισήγησης της εν λόγω επιτροπής και χωρίς την κατά νόμο (άρθρο 7§8 Ν. 2364/1995) απαιτούμενη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προώθησαν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το εκπονηθέν Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού, παραβαίνοντας έτσι άπαντες ηθελημένα το υπηρεσιακό τους καθήκον και επιδιώκοντας αφενός να προσπορίσουν στις επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας των δύο άλλων (προκριθέντων) τύπων σωλήνα παράνομο όφελος συνιστάμενο στην από μέρους των τελευταίων επίτευξη υπέρμετρου κέρδους προερχομένου από την ανεμπόδιστη, λόγω του προπεριγραφέντος αποκλεισμού από την εγχώρια αγορά των παραγουσών τον συγκεκριμένο τύπο εύκαμπτου (κυματοειδή) ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διάθεση των προϊόντων τους και αφετέρου να βλάψουν την εδρεύσα στο Χαλάνδρι Αττικής ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Χ. Δημοβασίλης και Σία ΕΕ», η οποία αντιπροσώπευε το ως άνω προϊόν στην Ελλάδα, και το μηνυτή, ομόρρυθμο εταίρο και διαχειριστή αυτής Χαράλαμπο Δημοβασίλη.
Για πράξη προβλεπόμενη και τιμωρούμενη από τα άρθρα 1,13 στοιχ. α’, 14, 18, 26§1 εδάφ. α’, 27§1, 51, 53, 61, 63, 64, 259 και 263 ΠΚ».
Μάρτυρες στη δίκη κλήθηκαν οι Χαράλαμπος Δημοβασίλης, Νίκος Στεφάνου, Ελένη Σαργιάνου, Γεράσιμος Αυλωνίτης και Ιωάννης Πιπιλής. Σημειώνουμε ότι το όλο θέμα ξεκίνησε με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στον εισαγγελέα στις 18/11/2003 ο κ. Χ. Δημοβασίλης. Ακολούθησε προανάκριση, ανάκριση και τελικώς ο εισαγγελέας όρισε τακτική δικάσιμο.