Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Στις ΕΠΑΣ η ειδικότητα «θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων»

Στις ΕΠΑΣ η ειδικότητα «θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων»

Καθώς και αυτές του «τεχνικού αερίων καυσίμων» και των «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης»
Στις εξαγγελίες που έκανε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τον Φεβρουάριο, για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με το πού εντάσσονται οι διάφορες ειδικότητες. Έτσι στον κατάλογο των 33 ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικότητες: «Θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων», «τεχνικός αερίων καυσίμων» και «συντηρητών κεντρικής θέρμανσης».
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όποιος νέος αποφασίσει να επιλέξει μία από αυτές τις ειδικότητες, μετά το γυμνάσιο, θα πρέπει να παρακολουθήσει το πρώτο έτος στο ΕΠΑΛ και στη συνέχεια για δύο χρόνια να καταρτιστεί σε ΕΠΑΣ και μετά να βγει στην αγορά εργασίας.
Επισημαίνεται ότι ο απόφοιτος των ΕΠΑΣ δεν μπορεί να συνεχίσει σπουδές στα ΤΕΙ ή ΑΕΙ αφού αυτό το δικαίωμα έχουν μόνο οι απόφοιτοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έτσι ο μαθητής που θέλει να ακολουθήσει μία από αυτές τις ειδικότητες στα δεκαέξι του χρόνια τελειώνει με τη γενική παιδεία και μπαίνει στην κατάρτιση.
Το σκεπτικό της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, για την ένταξη αυτών των ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ, καταγράφεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 3475/06 που αφορά τις αλλαγές στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Οι επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι απιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες».
Αντιδράσεις
Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας, ενώσεις και ομοσπονδίες εκπαιδευτικών με ανακοινώσεις τους επισημαίνουν θετικά και αρνητικά στοιχεία που έχουν σχέση με τη μεταρρύθμιση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«…Βασικό χαρακτηριστικό των εξαγγελιών αυτών είναι πως το υπουργείο Παιδείας επιμένει να προωθεί τη στροφή του μαθητικού δυναμικού στην πρόωρη κατάρτιση, αφενός μέσα, κυρίως, από ένα τετραπλό, ουσιαστικά, δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το γυμνάσιο (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων όπως οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ) και αφετέρου μέσα από τον εξοβελισμό από τα ΠΕΑΛ της πλειονότητας των ειδικοτήτων που μέχρι σήμερα υπήρχαν στα ΤΕΕ και τη μεταφορά τους σε σχολές κατάρτισης, τις ΕΠΑΣ»…
Η ΟΛΜΕ εκτιμά ότι στις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται κάποιες επιμέρους βελτιώσεις όπως είναι η πρόβλεψη ποσοστού για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ και οι προσθήκες κάποιων ειδικοτήτων και τομέων στα επαγγελματικά λύκεια.
«Αρνητική εξέλιξη», επισημαίνει η ΟΛΜΕ, «αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ίδιες εξαγγελίες, καταργούνται χωρίς μελέτη και τεκμηρίωση, οριστικά, ορισμένες ειδικότητες από το δημόσιο σχολείο, καθώς δεν προβλέπονται να λειτουργούν ούτε στα ΕΠΑΛ ούτε στις ΕΠΑΣ…
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι και μετά από αυτές τις ρυθμίσεις εξακολουθούν να παραμένουν τα κύρια χαρακτηριστικά των αντιεκπαιδευτικών επιλογών του νόμου 345/06 (πολυδιάσπαση τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, παράδοση τμήματός της -πτυχίο επιπέδου γ- στον ιδωτικό τομέα και υποβάθμισή της)…
Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας ότι κανένα σχολείο δεν θα καταργηθεί, δεν αναφέρεται τίποτα για την τύχη των 61 ΤΕΕ που βρίσκονται «υπό κατάργηση» από το περασμένο καλοκαίρι με υπουργική απόφαση…
Το υπουργείο Παιδείας απορρίπτει, επίσης, την πρότασή μας για τη δημιουργία «Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης», που θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ και θα μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, και θα καταργεί – ενσωματώνει σ’ αυτό κάθε άλλη μορφή επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λπ.)»…
Επίσης, με επιστολή της προς το υπουργείο Παιδείας η «Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΕΛΤΕΕ) Α’ Αθήνας επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις που υλοποιούν το νόμο 3475/06 είναι γνωστό ότι μειώνουν τους τομείς από 13 σε 11 στη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ σε σχέση με τα ΤΕΕ και από 43 σε 18 τις ειδικότητες που θα προσφέρονται στους μαθητές στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ σε σχέση με ότι υπήρχε στο Β’ κύκλο των ΤΕΕ.
Ο επανακαθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία τεκμηριωμένη και ουσιαστική μελέτη και χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν οι προτάσεις και οι θέσεις των αρμόδιων επιστημονικών φορέων.
Βρισκόμαστε στα μέσα της σχολικής περιόδου και το υπουργείο ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τι θα πράξει με τα εξήντα ένα ΤΕΕ. Κανένας δεν γνωρίζει πώς θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, αν θα καταργηθούν ή θα μετατραπούν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ…
Η διαδικασία της μεταρρύθμισης στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση που βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί, τυγχάνει της επιφυλακτικής αποδοχής τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να την εφαρμόσουν. Έτσι δημιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα στους μαθητές, όσον αφορά την επιλογή τους για τη συνέχιση των σπουδών τους.
Πρέπει άμεσα το υπουργείο να επανακαθορίσει τους τομείς και τις ειδικότητες καθ’ όσον αφορά τα ΕΠΑΛ και να συμπεριλάβει σε αυτά όλους τους τομείς και τις ειδικότητες που έχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ είναι ανάγκη να λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες που είναι εναρμονισμένες με τις τρέχουσες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον της νεολαίας»…
Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτει η ΕΛΤΕΕ Α’ Αθήνας περιλαμβάνονται:
– Να καταργηθεί η τεχνολογική κατεύθυνση στο γενικό λύκειο.
– Είναι αντισυνταγματική και πρέπει να καταργηθεί η απαγόρευση εγγραφής των αποφοίτων του γενικού λυκείου στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.
– Να προστεθούν μαθήματα στην Α’ τάξη που να συνδέονται με τους τομείς κάθε κύκλου οι οποίοι λειτουργούν στο κάθε σχολικό συγκρότημα.
– Οι ΕΠΑΣ δεν μπορούν και δεν πρέπει να λειτουργήσουν σαν σχολεία κατάρτισης. Πρέπει στο αναλυτικό πρόγραμμα να συμπεριλαμβάνονται βασικά μαθήματα γενικής παιδείας, ανάλογα με την ειδικότητα.
– Να συνεχίσουν να λειτουργούν, σε κάθε σχολείο που υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισμός και μαθητές, όλες οι υπάρχουσες ειδικότητες στα ΤΕΕ που δεν προβλέπονται στο νέο νόμο.
– Καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.