Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Στην Κύπρο το 9ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας

Στην Κύπρο το 9ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας

Από 26 έως 28 Μαρτίου 2009 στο δήμο Γεροσκήπου της Πάφου
Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο δήμο Γεροσκήπου στην Πάφο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (IHT) από  26-28 Μαρτίου 2009 το 9ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας.
Το συνέδριο αυτό, φιλοδοξεί να καλύψει με επιλεγμένες εισηγήσεις όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ήπιες μορφές ενέργειας, όπως:
• Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, ενέργεια. Συστήματα και εφαρμογές.
• Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
• Τα απορρίματα και η βιομάζα ως πηγές ενέργειας.
• ΑΠΕ και περιβάλλον.
• Έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.
• Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ.
• Κλιματισμός με χρήση ΑΠΕ.
• Παραγωγή H2 με χρήση ΑΠΕ.
• Γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (δυναμικό, ενσωμάτωση σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση, διάδοση, ενημέρωση, κλιματολογικά).
• Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο δικτυακό τόπο του: http://vergina.eng.auth.gr/IHT/.