SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ: Ολοκληρωμένα συστήματα απαγωγής καυσαερίων μονού και διπλού τοιχώματος

outas2Η εταιρία SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ είναι μία δυναμική επιχείρηση που λειτουργεί από το 1973, έτος που ιδρύθηκε, έως και σήμερα, έχοντας σαν στόχο και σκοπό την συνεχή εξέλιξη και εξειδίκευση των προϊόντων που κατασκευάζει καθώς και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Εδρεύει στην Έδεσσα σε ιδιόκτητο κατασκευαστικό και αποθηκευτικό χώρο 6000m² και είναι από τις ποιο αυτοματοποιημένες μονάδες στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο στον τομέα της. Κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα απαγωγής καυσαερίων μονού και διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI 316.
Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης προκειμένου να επιτύχουν αυξημένη απόδοση και οικονομία στα καύσιμα έχουν λιγότερα καυσαέρια ως παράγωγα της τέλειας καύσης που επιτυγχάνεται στον θάλαμο του λέβητα και χαμηλότερη θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων.
Αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες πρέπει να υπερνικήσει η καμινάδα, προκειμένου να γίνει η διαφυγή των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα χωρίς να υγροποιηθούν οι υδρατμοί τους μέσα στην καμινάδα. Οπότε καθίσταται αναγκαία η εγκατάσταση κατάλληλων καμινάδων.
Οι μονωμένες καμινάδες διπλού τοιχώματος είναι η καλύτερη επιλογή για την σωστή και οικονομική λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, διότι με την ενδιάμεση μόνωσή τους, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της πτώσης της θερμοκρασίας μέσα στην καμινάδα καθώς και ο σωστός ελκυσμός. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον λέβητα να ρυθμιστεί και να λειτουργεί με ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση και θερμοκρασία καυσαερίων.
Έτσι η καμινάδα αποσβένει ουσιαστικά το κόστος απόκτησής της, σε μικρό χρονικό διάστημα από την οικονομία που κάνει σε καύσιμα με την αποφυγή σπατάλης ενέργειας στην ατμόσφαιρα.
Οι πιστοποιημένες καμινάδες CE λείας επιφάνειας παράγονται σε αυτόματη ρομποτική γραμμή.
Η λεία εσωτερικά επιφάνειά τους έχει χαμηλή αντίσταση τριβής και αποτρέπει την επικάθηση αιθάλης στο εσωτερικό της καμινάδας, διατηρώντας την καμινάδα καθαρή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής συντήρηση και ο συχνός καθαρισμός.
Οι καμινάδες SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ είναι κατασκευασμένες με έναν πρωτοποριακό τρόπο, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο τεχνίτης κατά την τοποθέτηση και παράλληλα να παρέχεται ασφάλεια και οικονομία στον καταναλωτή.
Το “Σύστημα Κωνικά Άκρα” που μόνο η SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ κατασκευάζει τοποθετείται χωρίς να απαιτεί δακτυλίους συγκράτησης στις ενώσεις της καμινάδας αλλά ούτε και χρήση σιλικόνης, ή φλάντζα σιλικόνης στο εσωτερικό της καμινάδας. Μόνο με τα κωνικά άκρα εξασφαλίζουμε απόλυτη στεγανότητα.
Η συντήρηση των καμινάδων θα πρέπει να γίνεται όταν το προϊόν καύσης είναι: α) το φυσικό αέριο, ετησίως, β) το πετρέλαιο, ετησίως και γ) ξύλο κάθε τρείς μήνες.
outas1Στην διάρκεια της συντήρησης είναι απαραίτητο να γίνεται οπτικός έλεγχος στα σημεία που αυτό είναι εφικτό. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία αλλά πλαστικές βούρτσες. Τα σημεία που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι τα καμπυλωτά τμήματα της εγκατάστασης βλέπε γωνίες, ταφ κτλ.
Σε οποιαδήποτε πιστοποιημένη καμινάδα θα πρέπει να υπάρχει επικολλημένο το ειδικό ανεξίτηλο ταμπελάκι στο οποίο θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καμινάδας, το είδος της σχετικής πιστοποίησης, τον κατασκευαστή και την κατεύθυνση των καυσαερίων προκειμένου να βοηθηθεί ο εγκαταστάτης στην τοποθέτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ταμπελάκι πιστοποίησης, θα πρέπει να είναι ανεξίτηλο διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, δεν θα πρέπει να είναι φθαρμένο και θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένα όλα τα στοιχεία.
Σε περίπτωση που το ταμπελάκι είναι χάρτινο και μπορεί να καταστραφεί σύντομα, να διατηρείτε τις επιφυλάξεις σας ως προς την πιστοποίηση της καμινάδας.