ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα “ARGYRIOU” κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας. Παραδίδονται πλήρη, συναρμολογημένα αφού έχουν υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις, ενώ η εταιρεία αναλαμβάνει, χωρίς επιβάρυνση, την διαδικασία μεταφοράς, εκκίνησης και επίδειξης λειτουργίας στο χώρο του πελάτη (εντός Αττικής). Η διαδικασία κατασκευής τους ακολουθεί το πρότυπο ποιότητας ISO 9000 ενώ το τελικό προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση ΑΡΓΥΡΙΟΥ.
Εφαρμογές των πυροσβεστικών συγκροτημάτων «ARGYRIOY»

• Εργοστάσια. • Δημόσια και ιδιωτικά πολυώροφα κτίρια. • Νοσοκομεία. • Τουριστικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. • Σταθμοί αυτοκινήτων. • Κινηματογράφοι, θέατρα και συναυλιακοί χώροι. • Super market. • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία.

Ηλεκτροκίνητο σκέλος: Τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό στην απαραίτητη πίεση. Εκκινεί αυτόματα όταν η πτώση πίεσης είναι μεγάλη και σταματά αυτόματα με την αποκατάσταση της πίεσης στο δίκτυο μετά το κλείσιμο της βάνας (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη μονοβάθμια ή πολυβάθμια οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, προσαρμοσμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου σε ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 400/690V, 50Hz, 2.900 ή 1.500 σ.α.λ.

Πετρελαιοκίνητο σκέλος: Τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό στην απαραίτητη πίεση. Εκκινεί αυτόματα όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή όταν η πτώση πίεσης είναι μεγάλη και σταματά αυτόματα με την αποκατάσταση της πίεσης στο δίκτυο μετά το κλείσιμο της βάνας (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη μονοβάθμια ή πολυβάθμια, προσαρμοσμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου σε πετρελαιοκινητήρα τετράχρονο, μονοκύλινδρο ή πολυκύλινδρο, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο 2.900 σ.α.λ., με απ’ ευθείας ψεκασμό, ηλεκτρικό εκκινητή, μπαταρία 12 ή 24V και δοχείο καυσίμου για τετράωρη συνεχόμενη λειτουργία.

Βοηθητικό ηλεκτροκίνητο σκέλος: Τροφοδοτεί το δοχείο διαστολής και συμπληρώνει το δίκτυο με πίεση. Εκκινεί αυτόματα, πρώτο στη σειρά, όταν υπάρχουν διαρροές και η πτώση πίεσης είναι μικρή (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη μονοβάθμια ή πολυβάθμια οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, προσαρμοσμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου σε ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 400V, 50Hz, 2.900 ή 1.500 σ.α.λ.

Δοχείο διαστολής: Διατηρεί την πίεση του δικτύου σταθερή και το προστατεύει από υδραυλικά πλήγματα. Αποτελείται από δεξαμενή κατακόρυφης διάταξης με πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, που φέρει εσωτερικά μεμβράνη ατοξική από καθαρό καουτσούκ. Πίεση λειτουργίας 10 ή 16bar.

Πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού: Εξασφαλίζει την αυτόματη λειτουργία και διατηρεί το συγκρότημα σε διαρκή ετοιμότητα. Φέρει διακόπτες για αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία, ειδικό σύστημα αυτόματης εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα με επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης, διάταξη φόρτισης/συντήρησης της μπαταρίας, ωρομετρητή, διάταξη αυτόματης προγραμματιζόμενης περιοδικής λειτουργίας (προαιρετικά) καθώς και όλες τις διατάξεις για την προστασία των σκελών του συγκροτήματος.

Υδραυλικός εξοπλισμός: Συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης κατάλληλης διατομής. Οι συλλέκτες κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή για αντοχή στις υψηλές πιέσεις. Όργανα ελέγχου και προστασίας: Πιεζοστάτες οθόνης για τον έλεγχο και τη ρύθμιση κάθε σκέλους. Μανόμετρο γλυκερίνης για την σαφή ένδειξη της πίεσης στο δίκτυο. Ορειχάλκινες βαλβίδες μη επιστροφής ή HYDRO STOP στην κατάθλιψη μία για κάθε σκέλος. Βάνες απομόνωσης των αντλιών.

Βάση συγκροτήματος: Ενιαία χαλύβδινη ST 37-2, ενισχυμένη με σιδηροδοκούς, επάνω σε 4 ή 6 ελαστικές αντιδονητικές βάσεις για ομοιόμορφη ταλάντωση χωρίς κίνδυνο θραύσης των σωλήνων.