Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου χωρίς να γίνει αποδεκτή η πρόταση για αφαίρεση του όρου «Πανελλήνιος» από τον τίτλο του σωματείου
Στην αίθουσα του σωματείου των ηλεκτρολόγων της Αθήνας, στις 9 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η καταστατική συνέλευση του Ήφαιστου.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του σωματείου Θεόδωρος Χρυσολωράς, για τη σύγκληση καταστατικής συνέλευσης είχε παρθεί σχετική απόφαση στην τακτική γενική συνέλευση του 2007. Παράλληλα, τόνισε, ότι επιβάλλονται αλλαγές, δεδομένου ότι το καταστατικό ισχύει από το 1990 (με τη συγχώνευση Ήφαιστου και ΣΑΕΣΚΑ) ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσαρμοστεί στο νόμο 1712 και στις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έγιναν σ’ αυτό το διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν το διάβασμα των άρθρων, ένα προς ένα με τη νέα διατύπωση και ψηφοφορία για κάθε άρθρο.
Στη συζήτηση για το πρώτο άρθρο που αναφέρεται στον τίτλο του σωματείου ο Θ. Χρυσολωράς πρότεινε την απαλοιφή του όρου «Πανελλήνιος». Όπως τόνισε, έκανε αυτή την πρόταση γιατί είναι ηθικά δεσμευμένος έναντι των άλλων σωματείων του κλάδου από τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου.
Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη συνέλευση (υπέρ της απαλοιφής του όρου ψήφισε μόνο ο Θ. Χρυσολωράς) και έτσι ο Ήφαιστος συνεχίζει να αποκαλείται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων και συντήρησης συγκροτήματος λεβητοστασίου».
Στο άρθρο του καταστατικού που καθορίζει για το ποιοι εγγράφονται μέλη του σωματείου, εγκρίθηκε ομόφωνα η νέα διατύπωσή του που αναφέρει ότι μέλη εγγράφονται όσοι έχουν τις άδειες που ορίζονται από τα Π.Δ. 511/77, 97/87 και 362/01, και εφόσον έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία της περιοχής τους.
Από το άρθρο αυτό διαγράφηκε η διατύπωση που ανέφερε ότι μέλη μπορούν να γίνουν και όσοι έχουν τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του Ήφαιστου επισήμανε ότι ούτε οι προηγούμενες διοικήσεις ούτε η σημερινή έκαναν χρήση αυτού του όρου, τονίζοντας ότι δεν γράφτηκαν μέλη στο σωματείο άτομα που δεν είχαν τη σχετική άδεια στα χέρια τους.
Ομόφωνα ψηφίστηκαν και όλα τα άλλα άρθρα, εκτός αυτού που αναφέρεται στα όργανα του σωματείου. Ο συν. Δημήτρης Παπαϊωάννου πρότεινε να καταργηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο και τα καθήκοντά του να αναλάβει η διοίκηση του σωματείου. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τη συνέλευση (υπέρ ψήφισε μόνο ο Δ. Παπαϊωάννου).
Στο νέο καταστατικό προστέθηκε και η δυνατότητα να ορίζει το διοικητικό συμβούλιο συναδέλφους της περιφέρειας που θα εκπροσωπούν τον Ήφαιστο στη διενέργεια των εξετάσεων από τις κατά τόπους νομαρχίες για την απόκτηση άδειας.
Επίσης στο νέο καταστατικό ορίζεται ότι το δικαίωμα εγγραφής είναι 20 ευρώ (εφάπαξ) ενώ η συνδρομή μέλους είναι 5 ευρώ το μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καταστατικό του Ήφαιστου παρέμειναν -για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους, όπως επισημάνθηκε- τα άρθρα που αναφέρονται στην ίδρυση των πρώτων σωματείων του κλάδου στην Αθήνα (Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ΣΑΕΣΚΑ και Ήφαιστος).
Στο προεδρείο της συνέλευσης εκλέχθηκαν οι συν. Γιώργος Ρόρης (πρόεδρος), Δανιήλ Μάλλιος (γραμματέας) και Δημήτρης Παπαδόπουλος (αντιπρόεδρος).
Ψηφολέκτες εκλέχθηκαν οι συν. Δημήτρης Παπαϊωάννου και Ευστράτιος Μπαξεβάνης.

Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα

Πριν ξεκινήσει η καταστατική συνέλευση ο πρόεδρος του Ήφαιστου Θ. Χρυσολωράς έκανε μια γενική ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα:
• Αυτή την περίοδο δύο ομάδες συναδέλφων παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 150 ωρών για τα καύσιμα αέρια. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ το οποίο καλύπτει το 50% των εξόδων. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
• Σε συνεργασία με την ΕΣΚΕΛ διοργανώθηκαν στο εργαστήριό της επιμορφωτικά σεμινάρια για τους καυστήρες αερίου. Στα σεμινάρια αυτά συμμετείχαν και εταιρίες που εισάγουν καυστήρες αερίου. Υπάρχει σκέψη αυτά τα σεμινάρια να συνεχιστούν και θα γίνει προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωσή τους.
• Στο θέμα της τροποποίησης της ΚΥΑ για τις σταθερές εστίες καύσης, έγιναν ενέργειες από την αρχή του χρόνου και αναμένεται νέα συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς. Το σχέδιο που συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων των υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΕΠΑ Αττικής «δεν ταιριάζει» με το σχέδιο που κατέθεσε ο κλάδος, όμως περιέχει κάποια θετικά στοιχεία.
«Είμαστε σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση του φύλλου ελέγχου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Θ. Χρυσολωράς.
• Σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 362/01, υπάρχει κάποιο σχέδιο στο υπουργείο Ανάπτυξης «το οποίο δεν ικανοποιεί τον κλάδο». Για το θέμα αυτό υπάρχει αναμονή για συναντήσεις με τους αρμόδιους από το υπουργείο.
• Επισημάνθηκε ότι ο Ήφαιστος ασχολείται έντονα με το θέμα του ασφαλιστικού συμμετέχοντας στην πανελλαδική επιτροπή αγώνα και στην επιτροπή για την καθιέρωση κλάδου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στον ΟΑΕΕ. Ο Θ. Χρυσολωράς ενημέρωσε ότι ο διοικητής Κ. Κόντος δέχθηκε να βάλει αυτό το αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, ενώ εκκρεμούν συναντήσεις, γι’ αυτό το θέμα, με την υπουργό Απασχόλησης Φ. Πετραλιά και με τα κόμματα της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ήφαιστου αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο ΟΑΕΕ, αποτέλεσμα της αθέτησης κυβερνητικών υποσχέσεων για στήριξη του ασφαλιστικού ταμείου των αυτοαπασχολουμένων.
• Σχετικά με τα δρώμενα στον κλάδο έκανε μία σύντομη ενημέρωση για τη συνάντηση των εννέα σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου, τονίζοντας ότι η αίσθησή του είναι ότι «παίζεται κάποιο παιχνίδι σε βάρος του Ήφαιστου». Επισήμανε επίσης ότι κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν το θέμα της αδειοδότησης στα αέρια καύσιμα, με τη συμμετοχή και των ΕΠΑ.

Το θέμα της Ομοσπονδίας

Δεν συζητήθηκε, διεξοδικά, το θέμα της Ομοσπονδίας στην καταστατική συνέλευση του Ήφαιστου στις 9 Ιουλίου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του σωματείου Θεόδωρος Χρυσολωράς, δεν έγινε επίσημη ενημέρωση στον Ήφαιστο για τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα της συνάντησης των έξι σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 2 Ιουλίου.
Ο Θ. Χρυσολωράς, ενημέρωσε ότι ο Ήφαιστος ειδοποιήθηκε δύο ημέρες πριν απ’ αυτή τη συνάντηση. Επισήμανε επίσης ότι αυτή ορίστηκε στις 2 Ιουλίου, παρ’ ότι τα υπόλοιπα σωματεία γνώριζαν ότι μία εβδομάδα αργότερα ο Ήφαιστος θα πραγματοποιούσε καταστατική συνέλευση.
«Οι όποιες αποφάσεις του Ήφαιστου για την Ομοσπονδία, τόνισε ο Θ. Χρυσολωράς, θα παρθούν αφού ενημερωθούμε επίσημα και αναλυτικά για την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό που υπέγραψαν στις 2 Ιουλίου τα έξι σωματεία».