Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Με επιστολή του το διοικητικό συμβούλιο του Ήφαιστου, που απέστειλε  στις 4 Ιουνίου προς τα υπόλοιπα οκτώ σωματεία του κλάδου, προτείνει νέα συνάντηση μέχρι τις 6 Ιουλίου για υπογραφή της ιδρυτικής πράξης της Ομοσπονδίας.
Συγκεκριμένα η επιστολή που υπογράφεται από τους Θ. Χρυσολωρά και Α. Κολοβό, πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Ήφαιστου, αντίστοιχα, αναφέρει:
«Συνάδελφοι,
Άλλη μια προσπάθεια για ίδρυση κλαδικής ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου 2008 απέβη άκαρπη. Αιτία αυτή τη φορά ήταν η προσπάθεια ορισμένων εκπροσώπων σωματείων να αποκλείσουν τον Ήφαιστο, το σωματείο της Πάτρας και της Κρήτης από την Ομοσπονδία.
Συνάδελφοι,
Υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα 110 ομοσπονδίες οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία (ν. 1712/78) και τη συνδικαλιστική πρακτική.
Τα καταστατικά όλων των σωματείων του κλάδου έχουν εγκριθεί, από τα κατά τόπους πρωτοδικεία, μετά την ψήφιση του νόμου 1712/87 και είναι προσαρμοσμένα σε αυτόν.
Ο νόμος 1712/87 και στο άρθρο 11 αναφέρει ότι: Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του νόμου είναι επικρατέστερες από τις διατάξεις των καταστατικών.
Τα καταστατικά επίσης όλων των σωματείων του κλάδου, σε σχετικό άρθρο, αναφέρουν: Ό,τι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού εφαρμόζεται ο νόμος 1712/87 και ο αστικος κώδικας.
Επομένως η επίκληση νομιμότητας ή μη δεν ισχύει για κανένα καταστατικό και για κανένα σωματείο του κλάδου αφού αν κάτι δεν προβλέπεται από κάποιο καταστατικό το καλύπτει ο νόμος και αν κάποιο καταστατικό υπερβαίνει το νόμο τότε εφαρμόζεται ο νόμος και όχι το καταστατικό. Το ίδιο ισχύει για τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες.
Το πρόβλημα επομένως, όπως σας επισημάναμε και σε επιστολή μας πριν από τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης, δεν είναι νομικό αλλά συνδικαλιστικό.
Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλα τα σωματεία είναι το εξής:
Θα πάμε όλοι μαζί για δημιουργία μιας κλαδικής ομοσπονδίας ή ορισμένοι θα επιμένουν σε αποκλεισμούς σωματείων με διάφορα, κάθε φορά, προσχήματα;
Το διοικητικό συμβούλιο του Ήφαιστου, αλλά και άλλα σωματεία έχουν ξεκάθαρη θέση την οποία αναπτύξαμε στη διάρκεια της πρόσφατης σύσκεψης στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την οποία: Υπάρχουν όλες οι νομικές και συνδικαλιστικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία κλαδικής Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή όλων των σωματείων του κλάδου χωρίς καμία εξαίρεση και με οποιοδήποτε πρόσχημα.
Με βάση αυτά τα δεδομένα το διοικητικό συμβούλιο του Ήφαιστου προτείνει:
Να πραγματοποιηθεί άμεσα και μέχρι 6 Ιουλίου, νέα συνάντηση, όλων ανεξαιρέτως των σωματείων για να συζητήσουμε και να υπογράψουμε το καταστατικό, την ιδρυτική πράξη και να εκλέξουμε εννεαμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή (ένας από κάθε σωματείο) η οποία θα φροντίσει για τη νομιμοποίηση της Ομοσπονδίας και τη διενέργεια των πρώτων εκλογών.
Αυτή είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και η συνδικαλιστική πρακτική.
Ο Σύνδεσμός μας μπορεί να φιλοξενήσει και να οργανώσει αυτή τη σύσκεψη στα γραφεία του, σε ημερομηνία που από κοινού θα συμφωνήσουμε.
Σας αποστέλουμε σχέδιο καταστατικού και ιδρυτικής πράξης που προτείνουμε να υπογραφούν μετά από συζήτηση και πιθανές διορθώσεις ή προσθήκες.
Ελπίζουμε σε θετική ανταπόκριση του διοικητικού σας συμβουλίου στην πρότασή μας».