Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Τα προβλήματα στο φυσικό αέριο συζήτησαν Ήφαιστος και ΕΠΑ Αττικής

Τα προβλήματα στο φυσικό αέριο συζήτησαν Ήφαιστος και ΕΠΑ Αττικής

Διακυμάνσεις της πίεσης στο δίκτυο, λέβητες χωρίς CE, φύλλο ελέγχου και ο ρόλος των εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων τα βασικά θέματα συζήτησης


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστάτες – συντηρητές καυστήρων στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου μεταξύ των μελών της διοίκησης του Ήφαιστου και στελεχών της ΕΠΑ Αττικής.
Στη συνάντηση, που εκ μέρους του Ήφαιστου συμμετείχαν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας Θόδωρος Χρυσολωράς και Ανδρέας Κολοβός αντίστοιχα καθώς και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Στέφανος Τσίρης συζητήθηκαν θέματα που αναφέρονταν σε σχετική επιστολή του Ήφαιστου, το καλοκαίρι προς την ΕΠΑ.
Συγκεκριμένα τα θέματα που τέθηκαν προς την ΕΠΑ εκ μέρους του Ήφαιστου ήταν:
1. Η πίεση φυσικού αερίου στο δίκτυο χαμηλής πίεσης παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, από 20 -40 mbar, με αποτέλεσμα την απορύθμιση των καυστήρων και συσκευών, την πτώση της απόδοσής τους, την εκτός αποδεκτών ορίων ρύπων λειτουργίας, συχνές βλάβες και τελικά παράπονα των χρηστών των οποίων δέκτες γίνονται τα μέλη του Ήφαιστου, όπως και η ΕΠΑ Αττικής.
Επιπλέον, αυτή η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία καυστήρων και συσκευών.
2. Πολύ συχνά συνάδελφοι, καλούνται να εγκαταστήσουν και να ρυθμίσουν καυστήρες φυσικού αερίου τοποθετημένους σε λέβητες πολύ παλιούς (ακόμα και με πυρότουβλα), που δεν διαθέτουν CE, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Το αποτέλεσμα είναι η χαμηλή απόδοση των συστημάτων και παράπονα από τους καταναλωτές, τους οποίους η ΕΠΑ στρέφει εναντίον των εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων, υποδεικνύοντας αυτούς ως υπεύθυνους για τυχόν υπερκατανάλωση φυσικού αερίου.
3. Το φύλλο ελέγχου και ρύθμισης δεν ζητείται πάντα για το κλείσιμο του φακέλου και την τελική τροφοδότηση με φυσικό αέριο των εγκαταστάσεων ή υπογράφεται, τυπικά, από τους επιβλέποντες. Αποτέλεσμα είναι αρκετές εγκαταστάσεις να λειτουργούν εκτός των αποδεκτών ορίων, εκπέμποντας επικίνδυνους ρύπους, όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα).
4. Σε φυλλάδιο που διανέμεται στους χρήστες του φυσικού αερίου υποβαθμίζεται ο ρόλος των εγκαταστατών καυστήρων και συσκευών, ενώ τονίζεται ο ρόλος άλλων παραγόντων (αντιπροσώπων κ.λπ.). Οι εκπρόσωποι του Ήφαιστου επισήμαναν ότι ο ρόλος των εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων είναι πολύ σημαντικός, ο σημαντικότερος ίσως, για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης από άποψη οικονομίας, ασφάλειας και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Άλλωστε, τόνισαν δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι η άδεια του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων αερίων καυσίμων, χορηγείται μετά από εξετάσεις, που διενεργούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης και όχι από τις κατά τόπους νομαρχίες.
Επί των θεμάτων αυτών έγινε αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επισημάνθηκε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα προέρχονται από την αγαστή συνεργασία των δύο πλευρών και με βασικό στόχο την ασφαλή διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα.