Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » ΒΕΑ: Αιρετός και όχι διορισμένος ο διοικητής του ΟΑΕΕ

ΒΕΑ: Αιρετός και όχι διορισμένος ο διοικητής του ΟΑΕΕ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ), είχε εκφράσει την διαφωνία του, τόσο κατά την διάρκεια επεξεργασίας του ασφαλιστικού νόμο, όσο και πριν την ψήφισή του, σε ότι αφορά τον τρόπο ανάδειξης του Διοικητή του ΟΑΕΕ.
Με την εφαρμογή του νόμου και μετά από διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε μη επάρκεια νομιμότητας και σε πιθανές κινήσεις διαδικασιών προβολής – το ΒΕΑ επανέρχεται με έγγραφό του στην υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ζητάει την επανεξέταση της διαδικασίας ανάδειξης του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και την επαναφορά του καθεστώτος εκλογής του, που αποτελεί και αίτημα των ασφαλισμένων μελών του ΒΕΑ και των συλλογικών εκπροσώπων τους.
Ειδικότερα το ΒΕΑ σημειώνει ότι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έλκεται από το δικαίωμα του εκλέγειν του άρθρου 51 §3 και παρέχεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βάση τις αρχές της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρα 1-2 Σ). Με τις διατάξεις αυτές, αναδεικνύονται ως γνωστόν οι βουλευτές, κατ΄ επέκταση η Κυβέρνηση, οι αρχές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 §2 Σ) και σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, επεκτείνονται και στις ιδιωτικές σχέσεις (άρθρο 25 §1γΣ).
Κοινή είναι άλλωστε η πεποίθηση ότι η πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός της χώρας μπορεί να επιτευχθεί μέσω αποκεντρωμένων διαδικασιών και με λιγότερη ανάμειξη της κεντρικής εξουσίας. Άλλωστε η εμπειρία των τελευταίων ετών με την αιρετή ανάδειξη του Διοικητή του ΟΑΕΕ κρίθηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει επιτυχημένο εγχείρημα άμεσης αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης.