Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Ενεργοποιείται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Ήφαιστου

Ενεργοποιείται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Ήφαιστου

Το διοικητικό συμβούλιο του Ήφαιστου, υλοποιώντας παλαιότερη απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου, αποφάσισε την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Ήδη με σχετική του απόφαση, που πάρθηκε τον περασμένο Ιούλιο, έχει αναθέσει στο νομικό του σύμβουλο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Αλληλοβοήθειας έχει ιδρυθεί από το 1985 και διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο. Τα πέντε μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση και δύο ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου.
Σκοπός του Ταμείου είναι η αλληλεγγύη και η ενίσχυση των μελών, η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την προστασία της υγείας και γενικότερα η αλληλοϋποστήριξη των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Μέλη του ταμείου μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία συνάδελφοι ως άμεσα μέλη και τα μέλη των οικογενειών τους ως έμμεσα.