Αρχική » Περιεχόμενα » Θέμα » Να αρθεί η αδικία που συντελείται με τη διαδοχική ασφάλιση

Να αρθεί η αδικία που συντελείται με τη διαδοχική ασφάλιση

Ζητά η «Επιτροπή Διεκδίκησης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ»
Την άρση της αδικίας που γίνεται σ’ όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και υφίστανται μείωση της σύνταξής τους, ζητά με επιστολή της προς τα πολιτικά κόμματα, τα επιμελητήρια και τις ομοσπονδίες των ΕΒΕ η «Επιτροπή Διεκδίκησης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ».
Συγκεκριμένα, η επιστολή – υπόμνημα που υπογράφεται από τους Γ. Κυριόπουλο και Κ. Παππά, αναφέρει:
«Σύμφωνα με την υπάρχουσα ασφαλιστική νομοθεσία οι εργασθέντες και ασφαλισθέντες σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. κ.α.), υπαγόμενοι στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης υφίστανται μείωση της σύνταξης των, που φτάνει και στο 30% με τα ισχύοντα σήμερα.
Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., πριν ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εργάσθηκαν ως μισθωτοί και ασφαλίστηκαν στο Ι.Κ.Α., το Ν.Α.Τ. και αλλού. Κατα την περίοδο της επιχειρηματικής τους απασχόλησης ασφαλίστηκαν και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών εκτός του Ο.Α.Ε.Ε.
Όταν έρχεται ο χρόνος της συνταξιοδότησης, η αίτηση μας υποβάλλεται στο τελευταίο ασφαλιστικό ταμείο της δραστηριότητας που για την περίπτωση μας, είναι ο Ο.Α.Ε.Ε. Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση τους ισχύοντες νόμους της διαδοχικής ασφάλισης και ειδικότερα τον Ν. 2084/92.
Τι κι αν έχουμε συμπληρώσει 35 χρόνια δουλειάς και ηλικία πάνω απο 62 χρόνων;
Τι κι αν έχουμε πληρώσει περισσότερα χρήματα σε κλάσεις και κατηγορίες μεγαλύτερες του Ο.Α.Ε.Ε.; Eίμεθα δεύτερης κατηγορίας. Η σύνταξη που μας χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί να είναι μικρότερη, μέχρι και 30% του ποσού που θα πέρναμε αν είμεθα μόνο σε ένα, το τελευταίο, ασφαλιστικό ταμείο.
Κι αυτό γιατί, ο κλέφτης – νόμος μας συνταξιοδοτεί για τα χρόνια που εργαστήκαμε εκτός Ο.Α.Ε.Ε. στην κατώτερη κατηγορία των άλλων ταμείων. Γιατί; Δεν πληρώσαμε σωστά, έγκαιρα ακόμα και σε μεγαλύτερες ασφαλιστικές κλάσεις; Περισσότερο χαμένοι συγκριτικά είναι όσοι έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης σε πολλά ταμεία και όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση (τον ίδιο χρόνο σε δύο ταμεία).
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του έκρινε ως αντισυνταγματικό τον Ν. 2084/92 στις διατάξεις του, που επέβαλαν πλαφόν στο εφ’ απαξ των συνταξιούχων των Δ.Ε.Κ.Ο. και των τραπεζών. Αυτή η ίδια απόφαση αφαιρεί το δικαίωμα απο κάθε Κυβέρνηση, με απλή επίκληση την ανάγκη στηρίξης των ασφαλιστικών ταμείων να παίρνει αποφάσεις εις βάρος μιας μεριδάς ασφαλισμένων με μείωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π (Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής), η μείωση των συντάξεων για τους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις να φτάσει και στο 40%. Οι μειωμένες συντάξεις που προκύπτουν απο την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων για την διαδοχική ασφάλιση τιμωρούν την επαγγελματική κινητικότητα, θεμελιώνουν την αντίληψη για εργασία μόνο στο Δημόσιο τομέα και τροφοδοτούν την αδήλωτη εργασία.
Η άρση αυτής της μεγάλης αδικίας αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, για την ικανοποίηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που ολοσχερώς καλύψαμε εργαζόμενοι. Η δικαίωση θα είναι ένα μύνημα στους νέους, που με βάση τα ισχύοντα στην αγορά εργασία, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν μπορεί να αλλάξουν 5-6 τομείς δραστηριότητας και ασφάλιστικα ταμεία ως εκ τούτου»…