Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » Δραστηριότητες του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)

Δραστηριότητες του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)

Παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στις 8 Οκτωβρίου
Στο όραμα της νέας Διοίκησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όσον αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών εγγυοδοσίας και στην επιδότηση των κεφαλαίων κίνησης από το νέο έτος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ  Νικόλαος Δομένικος στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στις 8 /10/2008 με θέμα τις Δραστηριότητες του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ευάγγελος Τσιτούρας ανοίγοντας την εκδήλωση επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της επιδότησης του επιτοκίου για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε μια εποχή μάλιστα που το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά και υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. «Οι νέες δράσεις του Ταμείου θεωρούμε ότι θα τονώσουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων της χώρας και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΠ.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ  Ν. Δομένικος ανακοίνωσε ότι μετά την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής Kοινής Yπουργικής Aπόφασης, η επιδότηση του κόστους των εγγυημένων δανείων αυξήθηκε από 4 σε 6 μονάδες επιτοκίου και η νέα επιδότηση θα ισχύσει για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλονται στις τράπεζες από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 2008. Επιλέξιμες προς επιδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Tο κατώτατο ποσό του δανείου ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που επιδοτείται ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο μπορεί να φτάσει σε 500.000 ευρώ.
Επίσης διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί  (δηλ. να έχει γίνει η πρώτη εκταμίευση) το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
Σημείωσε δε, ότι μέχρι σήμερα τα προγράμματα του Tαμείου Eγγυοδοσίας, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής (AE, EΠE, OE, EE, ατομικές επιχειρήσεις), έχουν στηρίξει περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις.
Ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ αναφέρθηκε στους άμεσους στόχους του Ταμείου, οι οποίοι στην παρούσα φάση αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης της νέας Διοίκησης, και αφορούν στην υλοποίηση δύο σημαντικών δράσεων:
1. Στην αλλαγή του τρόπου εγγυοδοσίας.
Σύμφωνα με την νέα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ΤΕΜΠΜΕ ηλεκτρονικά αίτηση με το ΑΦΜ τους έτσι ώστε η αξιολόγηση να γίνεται απ’ ευθείας από το Ταμείο με βάση τα υφιστάμενα Φορολογικά τους Στοιχεία και να παρέχεται άμεσα ανάλογο ύψος εγγύησης στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Μέσω αυτής της απ’ ευθείας παροχής εγγύησης, η ΜΜΕ θα έχει την δυνατότητα να εισέλθει στο Τραπεζικό Σύστημα με ενισχυμένη και συγκεκριμένη διαπραγματευτική ικανότητα για το αιτούμενο Δάνειο.
2. Στην παροχή επιδότησης του επιτοκίου και στα δάνεια κεφαλαίων κίνησης.
Συμπληρωματικά ο αντιπρόεδρος του Ταμείου κ. Σωτήριος Χρισταντώνης τόνισε ότι η Διοίκηση του Ταμείου αναμένει από τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και ότι θα παραμείνει στο πλευρό τους καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και νομαρχιακός σύμβουλος Δυτ. Αττικής  κ. Ανδριανός Μιχάλαρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες  στην προσπάθεια χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων και στην ουσιαστική έλλειψη στήριξής τους από την Πολιτεία και πρότεινε την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας εγγυοδοσίας με την διαβεβαίωση των Επιμελητηρίων, που είναι θεσμοθετημένοι Σύμβουλοι της Πολιτείας και έχουν πολλά να προσφέρουν στην προσπάθεια του εκσυγχρονισμού  και της ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας.