ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ

ydromarin 1.jpg

Εξαεριστικά των οίκων Pintossi και Far
Τα εξαεριστικά μας επιτρέπουν την αφαίρεση του αέρα ο οποίος συσσωρεύεται στο δίκτυο του ζεστού νερού στην εγκατάσταση της θέρμανσης. Οι πιο ενοχλητικές επιπτώσεις είναι ο θόρυβος της εγκατάστασης, προβλήματα κυκλοφορίας του νερού, που επιφέρουν ανισορροπίες στην θέρμανση των χώρων, καθώς και πρόωρη οξείδωση και γήρανση των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων. Η αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού είναι πολύ χρήσιμη κατά το αρχικό γέμισμα της εγκατάστασης, όπου μεγάλες ποσότητες αέρα πρέπει να εκδιωχθούν, όσο και κατά την λειτουργία όπου η αποβολή πρέπει να γίνεται με μη συνεχή τρόπο αλλά με διαλείψεις, με μικρές ποσότητες αέρα που αποβάλλεται προοδευτικά.
Η βαλβίδα εγκαθίσταται σε κάθε είδους συλλέκτη, στα ψηλά σημεία των σωληνώσεων, όπου θα μπορούσε να σχηματιστεί κάποιος θύλακας αέρος. Τοποθετείται σε κάθετη θέση και λειτουργεί αυτόματα εφόσον η βίδα στην κεφαλή ξεβιδωθεί 1-2 στροφές.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η λειτουργία του εξαεριστικού βασίζεται στην κάθετη κίνηση ενός εμβόλου. Κατά τη συσσώρευση αέρα από το σύστημα της θέρμανσης στη βαλβίδα, το έμβολο κινείται προς τα κάτω ανοίγοντας διέξοδο διαφυγής του συσσωρευμένου αέρα ο οποίος ωθείται από το νερό της εγκατάστασης το οποίο βρίσκεται υπό πίεση. Κατά την κίνηση αυτή του νερού, το έμβολο τείνει να λάβει την αρχική του θέση. Με τη χρήση αυτού του εξαεριστικού αποφεύγουμε την διαρροή νερού από την εγκατάσταση κατά την διαδικασία της εξαέρωσης. Διατίθενται για διαστάσεις σωλήνα 3/8’’και 1/2΄’.
Τα εξαεριστικά που διαθέτει η «Υδρομαρίν ΑΕ» είναι:
ydromarin 1.jpg

 

 

 • Εξαεριστικό για συστήματα θέρμανσης του οίκου PINTΟSSI+C art. 507 (κάθετο), 519 (γωνιακό). Ιταλικό προϊόν.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία του υγρού: 110°C.
Ονομαστική πίεση: 4 bar.
Υγρό συστήματος: Νερό.


ydromarin 2.jpg

 

• Εξαεριστικό για συστήματα θέρμανσης του οίκου FAR art. 2050 (ίσιο), 2060 (γωνιακό). Ιταλικό προϊόν.
Τεχνικά xαρακτηριστικά
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία του υγρού: 110°C.
Ονομαστική πίεση: 4 bar.
Υγρό συστήματος: Νερό.