ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΠΕ

kotzias1.jpg

«Τα πάντα για την αποχέτευση» με συστήματα και προϊόντα KESSEL διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία Άγγελος Κοτζιάς ΕΠΕ.
Συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει:
– Στόμια καθαρισμού με ή χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής.
– Πλαστικά, ανοξείδωτο ή χυτοσιδηρά σιφώνια.
– Απορροές εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.
– Συστήματα ανύψωσης λυμάτων, αντλίες ακάθαρτων νερών/λυμάτων, συστήματα συναγερμού.
– Συστήματα εκμετάλλευσης ομβρίων υδάτων.
– Λιποσυλλέκτες, αμυλοσυλλέκτες, λασποσυλλέκτες, βενζινοσυλλέκτες και γυψοπαγίδες από πολυαιθυλένιο PE-HD.
– Συστήματα φρεατίων.
kotzias1.jpgΤα βασικότερα προϊόντα και συστήματα αποχέτευσης καθώς και η χρήση τους είναι:
• Προστασία έναντι επιστροφής υδάτων, για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Με στόμια καθαρισμού για ακάθαρτα ύδατα ή λύματα, με δυνατότητα εγκατάστασης σε φρεάτια επιθεώρησης για εξωτερικούς χώρους. Με 1 ή 2 βαλβίδες αντεπιστροφής που μπορούν να ασφαλίζουν χειροκίνητα ή αυτόματα. Απορροές υπογείου για ακάθαρτα ύδατα και συστήματα ανύψωσης λυμάτων (με 1 ή 2 αντλίες) εφοδιασμένα με βαλβίδες αντεπιστροφής.
• Απορροές ομβρίων υδάτων/λυμάτων για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
kotzias2.jpg Απορροές από πλαστικό υλικό (ΡΡ ή ABS) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Με αφαιρούμενη κόφτρα οσμών και καλαθάκι.
Απορροές υπογείου με τρία στόμια εισροής, με τηλεσκοπική ρυθμιζόμενη στο ύψος επέκταση και με πλαστική ή ανοξείδωτη σχάρα.
Απορροές αυλής για κλάσεις αντοχής Α15 (πλαστική σχάρα) ή Β125 (χυτοσιδηρή σχάρα), απορροές αυλής με υδρορροή και πλαστικές απορροές μπαλκονιού με ανοξείδωτη σχάρα.
kotzias3.jpg• Αντλίες και συστήματα ανύψωσης. Εμβαπτιζόμενες φορητές αντλίες για εγκατάσταση σε φρεάτια επιθεώρησης για ακάθαρτα ύδατα. Συστήματα ανύψωσης λυμάτων με 1 ή 2 αντλίες, εφαρμόσιμα και σε φρεάτια επιθεώρησης για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Συστήματα ανύψωσης ακάθαρτων υδάτων με 1 ή 2 αντλίες.
• Συστήματα εκμετάλλευσης ομβρίων υδάτων. Δεξαμενές αποθήκευσης από πολυαιθυλένιο με
kotzias5.jpg κάλυμμα για διάφορες κλάσεις αντοχής από Α έως D, σε διάφορα μεγέθη. Φίλτρα νερού για υπόγεια ή υπέργεια εγκατάσταση, για οικιακή ή βιομηχανική χρήση και συστήματα ανύψωσης νερού.kotzias4.jpg
• Λιποσυλλέκτες κατά DIN 4040 ή ΕΝ 1825, από πολυαιθυλένιο για επιδαπέδια ή υποδαπέδια εγκατάσταση σε διάφορα μεγέθη.
• Αμυλοσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο σε διάφορα μεγέθη, για επιδαπέδια ή υποδαπέδια εγκατάσταση.
kotzias6.jpg• Βενζινοσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο, σε διάφορα μεγέθη, για υποδαπέδια εγκατάσταση.
• Γυψοπαγίδα για επιδαπέδια ή υποδαπέδια εγκατάσταση σε χώρους όπως νοσοκομεία, σε διάφορα μεγέθη.
kotzias7.jpg
• Φρεάτια επιθεώρησης προκατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, με καλύμματα για κλάσεις αντοχής από Α έως D, με κλειστή ή ανοικτή ροή σε διάφορα μεγέθη.