Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » Δεσμεύσεις για το ασφαλιστικό ζήτησε από τα πολιτικά κόμματα η ΓΣΕΒΕΕ

Δεσμεύσεις για το ασφαλιστικό ζήτησε από τα πολιτικά κόμματα η ΓΣΕΒΕΕ

Ενόψει των εκλογών κατέθεσε έντεκα ερωτήσεις προς  τους πολιτικούς αρχηγούς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΟΑΕΕ

Συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου, ζήτησε από τα κόμματα η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ) ενόψει των εκλογών. Η ΓΣΕΒΕΕ θεώρησε αναγκαία τη γνωστοποίηση των θέσεων των πολιτικών κομμάτων γι’ αυτό το θέμα και απέστειλε έντεκα σχετικές ερωτήσεις προς τους αρχηγούς των κομμάτων, ζητώντας τους να απαντήσουν πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών δεν είχε δημοσιοποιηθεί καμμία απάντηση προς τη ΓΣΕΒΕΕ. (Εάν εν τω μεταξύ υπάρξουν απαντήσεις, θα τις δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας).
Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ προς τους αρχηγούς των κομμάτων είναι:

1. Σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα της EUROSTAT, το Ελληνικό κράτος καταβάλλει, ανά Έλληνα πολίτη, για την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το μισό περίπου του αντίστοιχου μέσου όρου του ποσού που καταβάλλεται στις χώρες της Ευρωζώνης (1.282  κατά κεφαλή έναντι 2.396 ευρώ).  Προβλέπετε τη σταδιακή βελτίωση του επιπέδου ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την προσέγγιση του πιο πάνω μέσου όρου της ευρωζώνης;
2. Έχετε επεξεργαστεί συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης της αναλογιστικής ισορροπίας και της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας του ΟΑΕΕ; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιες είναι οι κύριες συνιστώσες του σχεδίου αυτού, ποιες οι προβλεπόμενες πηγές άντλησης νέων πόρων και ποιο το προβλεπόμενο σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου;
3. Προβλέπετε τη λήψη ειδικών μέτρων άμεσης αντιμετώπισης των σοβαρών σημερινών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο ΟΑΕΕ ώστε να αποφευχθεί η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των εισφορών; (σημειώνουμε ότι οι εισφορές ήδη αυξήθηκαν , ενώ η μείωση των συντάξεων με τον Ν. 3552/2007 αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή).
4. Πως βλέπετε τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ με υπαγωγή στην ασφάλισή του και των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πόλεις κάτω των 2.000 κατοίκων; (Με ειδικές συνθήκες σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές).
5. Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 περί ενίσχυσης του ασφαλιστικού φορέα της μισθωτής εργασίας (ΙΚΑ), με το 1 %, κατ’ έτος, του ΑΕΠ, έχετε προβλέψει την ανάλογη επέκταση των ρυθμίσεων αυτών και για τον ΟΑΕΕ με ετήσια ενίσχυση ως ποσοστό του ΑΕΠ που να καλύπτει τη βιωσιμότητα του φορέα σύμφωνα με τις αρχές του κοινωνικού κράτους που πρέπει να ισχύει για όλους τους Έλληνες;
Σημειώνεται ότι οι εργοδότες, εκτός των δικών τους ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλουν και εισφορές (τριμερής χρηματοδότηση) και στα Ταμεία των εργαζομένων.
6. Έχετε μελετήσει την εφαρμογή πολιτικών που συνδέουν την ασφάλεια στην περίοδο λήψης της σύνταξης με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο επίπεδο των ΜΜΕ; Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές;  
7. Ποιες είναι οι απόψεις σας για τα υφιστάμενα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ και ειδικότερα για:
• Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
• Τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο,
• Τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,
• Το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
• Το δείκτη αναπλήρωσης κλπ.
8. Με δεδομένες τις μεγάλες στρεβλώσεις και αδικίες που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης, έχετε προβλέψει τη θέσπιση ειδικών μέτρων πολιτικής για την άρση των αδικιών αυτών; Αν ναι, ποια είναι αυτά τα μέτρα και ποιο το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους; Έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης (30% μείωση σύνταξης) στην κινητικότητα της εργασίας  και στην τροφοδότηση της αδήλωτης  εργασίας; Η διαδοχική ασφάλιση έτσι όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
9. Με ποια μέτρα θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της συνεχώς απομειούμενης αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων;
10. Έχετε επεξεργαστεί πρόγραμμα αρχών και κανόνων αλλά και συγκεκριμένη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης;
Με τον Ν. 2676/99 για την ενοποίηση των ταμείων των εργαζομένων, προβλέπεται κάλυψη των ελλειμμάτων από το Κράτος. Για τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το συγκεκριμένο ζήτημα;
11. Γνωρίζετε ότι ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι δυσμενέστερες συνθήκες ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων έναντι αυτών της μισθωτής εργασίας και λόγω του καθεστώτος της διαδοχικής ασφάλισης όπως ισχύει στην Ελλάδα; (υποβάθμιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν κάποιος από τους εργαζόμενους θελήσει να ανοίξει επιχείρηση). Τι θα προτείνετε ώστε να υπάρχει σύγκλιση;