Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Συμμετοχή στην Ομοσπονδία και του Σωματείου Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Συμμετοχή στην Ομοσπονδία και του Σωματείου Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Στις 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε καταστατική συνέλευση
Καταστατική συνέλευση πραγματοποίησε στην Πάτρα, στις 28 Σεπτεμβρίου το Σωματείο Νοτιοδυτικής Ελλάδας.
Η βασική αλλαγή του καταστατικού, που ψηφίσθηκε ομόφωνα, αφορούσε το άρθρο που αναφέρεται στο ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο. Συγκεκριμένα από το άρθρο αυτό αφαιρέθηκε η διατύπωση ότι μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει και όποιος έχει τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.
Έτσι στο καταστατικό του σωματείου, μετά την τροπολογία, αναφέρεται ότι μέλη μπορούν να γίνουν μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατέχουν τις άδειες που προβλέπονται από τα Π.Δ. 311/77 και 362/2001.
Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία αυτή είχε τεθεί σαν αναγκαίος όρος για τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία, την ιδρυτική πράξη της οποίας έχουν υπογράψει έξι σωματεία του κλάδου.
Μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας η συνέλευση του Σωματείου Νοτιοδυτικής Ελλάδας πήρε την απόφαση για συμμετοχή του σωματείου στην Ομοσπονδία.