Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Solar Heat Europe: Η REPowerEU και η στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια καθορίζουν το δρόμο για έναν ενεργειακό μετασχηματισμό

Solar Heat Europe: Η REPowerEU και η στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια καθορίζουν το δρόμο για έναν ενεργειακό μετασχηματισμό

Ο τομέας της ηλιακής θερμότητας θα «τριπλασιαστεί τουλάχιστον» έως το 2030, υπερβαίνοντας τα 110 GWth

Ο κλάδος της Ηλιακής Θέρμανσης & Ψύξης, χαιρετίζει την έναρξη μιας σειράς πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων κρίσεων για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια: Το σχέδιο REPowerEU και τη στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια. Αυτές οι πρωτοβουλίες, περιλαμβάνουν προτάσεις για τη δραματική επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και συγκεκριμένα των ηλιακών τεχνολογιών (ηλιακής θερμότητας και ηλιακών φωτοβολταϊκών).
Η σχετική ανακοίνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ηλιακές τεχνολογίες, τόσο για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά όσο και για την ηλιακή θέρμανση και ψύξη. Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο REPowerEU, που περιλαμβάνει αυξημένη στόχευση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ύψους 45%), μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας με τίτλο «Ηλιακή στέγη» και μέτρα για την αδειοδότηση και την ενθάρρυνση μιας μεγάλης κλίμακας δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνονται με πιο λεπτομερείς προτάσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια.
Η Solar Heat Europe επαινεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχεία ανάπτυξη προτάσεων για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια, ιδίως από το ρωσικό αέριο. «Ο τομέας μας είναι αφοσιωμένος σε αυτούς τους στόχους και τις προτάσεις και θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε μια γρήγορη και επιτυχημένη εφαρμογή», ​​δήλωσε ο Κώστας Τραβασάρος, Πρόεδρος της Solar Heat Europe.
Η στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια υπογραμμίζει την ανάγκη να τριπλασιαστεί το τρέχον επίπεδο της δυναμικής της παραγωγής θερμότητας από ηλιακή ενέργεια έως το 2030, που ισοδυναμεί με υπέρβαση των 110 GWth ηλιακής θερμότητας στην Ευρώπη. «Αυτός ο στόχος αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συμβολή στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ζήτησης θερμότητας της ΕΕ». είπε ο κ. Τραβασάρος. «Στην Ευρώπη, έχουμε την ικανότητα για να πολλαπλασιάσουμε την τρέχουσα παραγωγή ηλιακής θερμικής ενέργειας. Θα αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων με ευρωπαϊκά προϊόντα και ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Τραβασάρος.
Η κύρια πρόκληση, είναι να αναπτυχθούν γρήγορα οι διαθέσιμες πηγές που μπορούν να παρέχουν ανανεώσιμη θερμότητα στα κτίρια και τις βιομηχανίες της ΕΕ. Δεν υπάρχει κάποια μοναδική, μαγική λύση, αλλά διαφορετικές τεχνολογίες που αποτελούν μέρος της λύσης. Όπως αναφέρεται στη Στρατηγική της ΕΕ για την Ηλιακή Ενέργεια, «μέσω πολιτικών και κανονισμών υποστήριξης που παρέχουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ηλιακές τεχνολογίες και δεν ευνοούν τη μία έναντι της άλλης, οι εθνικές και τοπικές αρχές μπορούν να προωθήσουν την πιο αποτελεσματική λύση για κάθε περίσταση.
Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα πρωτοποριακής πρότασης είναι η πρωτοβουλία Solar Rooftop Initiative (Πρωτοβουλία Ηλιακή Στέγη). Ο Επίτροπος Kadri Simson ανακοίνωσε πως η «ηλιακή στέγη» θα γίνει υποχρεωτική για δημόσια και εμπορικά κτίρια από το 2026 και για κτίρια κατοικιών έως το 2029.
Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Solar Rooftop, θα διευκολύνουν την ταχεία ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και θα εξαλείψουν σημαντικά εμπόδια. «Η ηλιακή θερμική ενέργεια προμηθεύει ήδη περισσότερα από 10 εκατομμύρια νοικοκυριά. Με την πρωτοβουλία Solar Rooftop Initiative, μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή ηλιακής θερμότητας για τα νοικοκυριά κατά 9 TWh έως το 2025, συμπεριλαμβανομένης επιπλέον 60 GWh αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, προσθέτοντας στον στόχο που προτείνεται για την ηλιακή ενέργεια» δήλωσε ο Pedro Dias, Γενικός Γραμματέας της Solar Heat Europe. «Επιπλέον, η ηλιοθερμία θα αυξήσει επίσης την παροχή θερμότητας σε βιομηχανικές διεργασίες και δίκτυα τηλεθέρμανσης, η οποία θα ενισχυθεί και από άλλα μέτρα αλλά και από τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος», πρόσθεσε ο κ. Ντίας.
Ανάμεσα στις προτάσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνεται και αυτή για τροποποίηση διαφορετικών Οδηγιών, και συγκεκριμένα να συμπεριληφθεί ο στόχος του 45% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2030. «Υποστηρίζουμε εδώ και πολύ καιρό αυτήν την υψηλότερη φιλοδοξία», ανέφερε ο Pedro Dias. «Τώρα, είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αγκαλιάσουν αυτήν την ανανεωμένη φιλοδοξία, αναθεωρώντας τον δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές θερμότητας και τον στόχο για την απαλλαγή της βιομηχανίας από άνθρακα στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», πρόσθεσε ο κ. Δίας.