Αρχική » Αφιερώματα » Τοπική ρύθμιση θερμοκρασίας » SIEMENS AE: Συστήματα μέτρησης θερμικής ενέργειας – κατανεμητές δαπανών

SIEMENS AE: Συστήματα μέτρησης θερμικής ενέργειας – κατανεμητές δαπανών

siemenssxim1-2

Σήμερα με την υπάρχουσα προσφερόμενη σχετική τεχνολογία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην χρησιμοποιούμε συστήματα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κτίρια ιδιωτικά και μη.
Παρόλα αυτά κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι αποδοτικό εάν ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να ελέγχει την κατανάλωσή του και κατά συνέπεια να πληρώνει σύμφωνα με την πραγματική του κατανάλωση.
Στον όρο “συστήματα μέτρησης” συμπεριλαμβάνουμε τα όργανα και τις διατάξεις που απαιτούνται για να μετράμε την πραγματική κατανάλωση κάθε χώρου, να συγκεντρώνουμε τις μετρήσεις (τοπικά ή από απόσταση) και να κάνουμε δίκαιη κατανομή του συνολικού κόστους.
Αφορούν κυρίως κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων με πάνω από έναν ιδιοκτήτες-χρήστες, όπου η θερμική ή η ψυκτική ενέργεια παράγεται κεντρικά.
Τα συστήματα μέτρησης δίνουν κίνητρο στους χρήστες να καταναλώνουν όση ενέργεια χρειάζονται και μπορούν να πληρώσουν, και έτσι κατά συνέπεια μειώνονται και η συνολικές καταναλώσεις του κτιρίου.
Στην αντίθετη περίπτωση που οι χρήστες πληρώνουν ανεξάρτητα από την πραγματική κατανάλωσή τους, είτε σύμφωνα με το εμβαδό της ιδιοκτησίας τους (παλαιά δισωλήνια), είτε σύμφωνα με τον χρόνο που χρειάζονται θέρμανση (μονοσωλήνια συστήματα), δεν έχουν κανένα λόγο να προβαίνουν σε λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών).
siemenssxim1-2Στα δισωλήνια συστήματα (σχ. 1) για παράδειγμα όλα τα σώματα του κτιρίου παραμένουν ανοικτά, ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία των ενοίκων και βλέπουμε πολύ συχνά χρήστες που λόγω υπερθέρμανσης ανοίγουν τα παράθυρα όταν η λειτουργεί η θέρμανση. Στα κτίρια αυτά η χρήση θερμοστατικών κεφαλών δίνει δυνατότητα αυτονομίας (επιλογή ζήτησης και επιπέδου θερμοκρασίας) όχι μόνο ανά διαμέρισμα αλλά και ανά δωμάτιο.
Στα μονοσωλήνια συστήματα (σχ. 2) αντίστοιχα, με ωρομέτρηση οι χρήστες δεν μειώνουν τις καταναλώσεις τους (με θερμοστατικές κεφαλές) σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούν διότι θα πληρώνουν (σε ώρες) το ίδιο ή και περισσότερο.

Κατανεμητές δαπανών: Τοποθετούνται κυρίως σε κατακόρυφης διανομής συστήματα θέρμανσης (κλασικά δισωλήνια – Σχ.1), ένας ανά θερμαντικό σώμα, σε συνδυασμό με θερμοστατικές βαλβίδες.
Το υποσύστημα ελέγχου θερμοκρασίας χώρου (θερμοστατικός διακόπτης) αποτελείται από έναν θερμοστατικού τύπου διακόπτη σώματος ευθύ (1) ή γωνιακό (2) (αντικαθιστά τον παλιό υφιστάμενο), και από την θερμοστατική κεφαλή (3) που τοποθετείται επάνω του. Ο συνδυασμός και των δύο επιτρέπει στον ένοικο να επιλέγει την θερμοκρασία κάθε χώρου χωριστά ή ακόμα και την πλήρη διακοπή θέρμανσης του χώρου. Η επιλογή της θερμοκρασίας γίνεται είτε χειροκίνητα με θερμοστατική κεφαλή, είτε ασύρματα με ειδική ασύρματη κεφαλή (4) και εντολή ή χρονοπρόγραμμα από κεντρικό θερμοστάτη (5). Σε κάθε περίπτωση ο διακόπτης ανοιγοκλείνει αυτόματα το σώμα ρυθμίζοντας έτσι και τη θερμοκρασία του χώρου στα επιθυμητά επίπεδα.
siemens1siemens4-5siemens6-7

Το υποσύστημα μέτρησης αποτελείται από μια διακριτική ασύρματη ηλεκτρονική μονάδα (6) που τοποθετείται σε κάθε θερμαντικό σώμα και δέκτες (7) που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Η μονάδα αυτή (6) μετρά με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση του κάθε σώματος η οποία είναι ανάλογη με το μέγεθος του σώματος αλλά και την χρήση του. Οι μετρήσεις συλλέγονται καθημερινά αυτόματα από τους κοινόχρηστους δέκτες (7) και στην συνέχεια μηνιαίως picture-5από την εταιρία κοινοχρήστων χωρίς την παραμικρή ενόχληση του ενοίκου. Οι λογαριασμοί που εκδίδονται έτσι αναφέρουν εκτός από την συνολική κατανάλωση του διαμερίσματος και την κατανάλωση του κάθε σώματος χωριστά, και αυτό είναι κίνητρο για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα μετάδοσης των μετρήσεων μηδενίζει πρακτικά την πιθανότητα λάθους ανάγνωσης και αποκλείει κάθε πιθανότητα κακόβουλης παραβίασής του.
Παράλληλα ένα υποσύστημα ελέγχου του λέβητα (ελεγκτής αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας) τοποθετείται στο λεβητοστάσιο της πολυκατοικίας (σχ.3) και ρυθμίζει την θερμοκρασία του νερού των σωμάτων, ανάλογα με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και τις απαιτήσεις σε θέρμανση των καταναλωτών.
Συμπερασματικά: Είναι κατανοητό ότι τα συστήματα μέτρησης αποτελούν βασικό μοχλό για την εξοικονόμησης ενέργειας μιας και η όποια οικονομία επιτυγχάνεται, ανταποκρίνεται άμεσα στον χρήστη που την κάνει.
Αυτό έχει γίνει κατανοητό από την Ευρωπαϊκή Ένωση που με την οδηγία 2002/91ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 με θέμα την ενεργειακή απόδοση κτιρίων αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Η τιμολόγηση προς τους ενοίκους των κτιρίων, των δαπανών θέρμανσης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού, υπολογιζόμενων με βάση την πραγματική κατανάλωση, θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα κατοικίας.
picture-6Οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση θέρμανσης και ζεστού νερού που πραγματοποιούν…». Η παραπάνω οδηγία είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία της χώρας μας με τον νέο ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/9-4-2010).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση συστημάτων για την μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση (θερμιδομετρητές ή/και κατανεμητές δαπανών) είναι υποχρεωτική εδώ και αρκετές δεκαετίες στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και πλέον και στην χώρα μας.
Η Siemens Α.Ε. εδώ και αρκετά χρόνια προσφέρει στην Ελληνική αγορά μία πλήρη σειρά αυτοματισμών και μετρητικών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι υψηλής ποιότητας αυτές συσκευές και συστήματα έχουν τοποθετηθεί σε χιλιάδες εγκαταστάσεων έως σήμερα και προσφέρουν στους χρήστες – ενοίκους, άνεση, εξοικονόμηση πόρων και κυρίως προστασία στο περιβάλλον μας.