Αρχική » Αφιερώματα » Έρευνα: Η εμπειρία του Κλάδου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» » ΣΕΥΘ (Σύνδεσμος Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης)

ΣΕΥΘ (Σύνδεσμος Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης)

Το πρόγραμμα εξοικονομώ ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια και έχει δώσει μία ώθηση στην αγορά της κατοικίας καθώς επίσης έχει εξοικονομήσει αρκετά χρήματα στα νοικοκυριά λόγω της μετατροπής – βελτίωσης – αναβάθμισης των κατοικιών. Στις κατοικίες πραγματοποιούνται αρκετές επεμβάσεις, οι οποίες γίνονται σε πολλά σημεία της οικίας και όλες αυτές με όφελος κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την αναβάθμιση της απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης. Ύστερα από πολλές συζητήσεις και προτάσεις, είτε συναδέλφων μας αλλά ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα, έχουμε συγκεντρώσει κάποιες προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του προγράμματος «εξοικονομώ».
Οι προτάσεις μας αναλύονται παρακάτω λεπτομερώς:
1) Όσον αφορά το σύστημα παραγωγής θέρμανσης για εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου θα πρέπει μία από τις απαιτήσεις του προγράμματος να είναι η θέση της μονάδας φυσικού αερίου καθώς και οι προδιαγραφές του, δηλαδή αν η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί εντός της κατοικίας, τότε να μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε μονάδα καλύπτει τις προδιαγραφές των κανονισμών, αν όμως πρόκειται η μονάδα να τοποθετηθεί εκτός της κατοικίας, τότε η μονάδα να καλύπτει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για εγκατάσταση εκτός κατοικίας.
2) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις θέρμανσης θα πρέπει το πρόγραμμα (εφόσον η εγκατάσταση θέρμανσης είναι παλιά) να μπορεί να καλύψει εντός της κατοικίας όχι μόνο την αντικατάσταση των σωληνώσεων αλλά και των θερμαντικών σωμάτων.
3) Σε κατοικίες που υπάρχει εγκατάσταση θέρμανσης θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Το δυναμικό ξέπλυμα – καθαρισμός εσωτερικά της εγκατάστασης των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων» και στο τέλος να εκδίδεται ένα έντυπο καθαρισμού της εγκατάστασης το οποίο να κατατίθεται και στο πρόγραμμα.
3) Στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υλοποίηση του προγράμματος να είναι και η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης εργασιών την οποία ορίζει η νομοθεσία για κάθε εργασία.
4) Να αυξηθούν οι οικονομικές κατηγορίες για καινούργια εγκατάσταση θέρμανσης σε κατοικίες οι οποίες δεν έχουν καθόλου θέρμανση, καθώς είναι πολύ χαμηλά οι οικονομικές κατηγορίες και δεν υπάρχουν τα χρήματα για την πλήρη κάλυψη μιας καινούργιας εγκατάστασης θέρμανσης.
5) Στην κατηγορία αυτοματισμών θα πρέπει να αυξηθούν πάλι τα οικονομικά όρια ή η δαπάνη του προγράμματος, γιατί σε μία κατοικία για να τοποθετήσεις – αντικαταστήσεις παλιούς διακόπτες με καινούργιους θερμοστατικούς, είτε επίσης να τοποθετήσεις εξωτερική αντιστάθμιση και μονάδα παραγωγής θέρμανσης, είτε να τοποθετήσεις μία τρίοδη η πεντάοδη βαλβίδα διαχείρισης- παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την οποία συνδέεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας με την μονάδα παραγωγής ζεστού νερού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αυτόματη διαχείριση των ζεστών νερών χρήσης της οικίας, η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και άλλων συσκευών αυτοματισμού για τα συστήματα θέρμανσης.
6) Θα πρέπει κατά την διάρκεια έναρξης του προγράμματος για την κατάθεση των δικαιολογητικών ένταξης ενός υποψηφίου, να υπάρχει η μέγιστη χρονική διάρκεια και η καλύτερη διαχείριση των δικαιολογητικών για την ένταξη των υποψηφίων στο σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν και άλλοι υποψήφιοι, οι οποίοι ως αναπληρωματικοί θα μπορούν στην περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να υλοποιήσει το πρόγραμμα, να αντικατασταθούν με τους αναπληρωματικούς.
7) Ένταξη στο πρόγραμμα και των επαγγελματικών χώρων.
8) Βελτίωση του χρόνου ελέγχου και αποπληρωμής του προγράμματος.
9) Να προστεθεί κατηγορία στο πρόγραμμα ένταξης «Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συλλεκτών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την ηλιακής ακτινοβολίας» για τις ανάγκες της οικίας ( π.χ συνδυασμός φωτοβολταϊκών για την κάλυψη μιας αντλίας θερμότητας).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο πρόεδρος, Φώτιος Τσαπαδάς
Ο γεν. γραμματέας, Παναγιώτης Ευαγ. Καράμπελας