Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι γνώσεις μαθητών της ΤΕΕ στα απλά μαθηματικά

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι γνώσεις μαθητών της ΤΕΕ στα απλά μαθηματικά


Τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αδυναμία εκτέλεσης μαθηματικών πράξεων, διδακτέας ύλης των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, παρουσιάζει σημαντικός αριθμός μαθητών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό δείχνει έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη από τους σχολικούς συμβούλου Ολύμπιο Δαφέρμο και Μιχάλη Στραβοπόδη και σ’ αυτή συμμετείχαν 402 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του μηχανολογικού τομέα των ΤΕΕ, 1ου και 2ου Αθήνας, 4ου Χαλανδρίου, 1ου και 3ου Ρόδου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η έρευνα αποσκοπούσε στην αποτίμηση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών της ΤΕΕ, κυρίως της Α’ τάξης, στα απλά μαθηματικά.
Επισημαίνεται, ότι οι γνώσεις αυτές είναι μεγάλης σημασίας και απολύτως απαραίτητες, τόσο για την παρακολούθηση των μαθηματικών και μαθημάτων ειδικότητας μέσα στα ΤΕΕ, όσο και για την επιτυχή ένταξή τους στη σύγχρονη επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές και η συμπλήρωσή του έγινε με ευθύνη των διδασκόντων καθηγητών.
Τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας επί των αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι:
• Οι ορθές απαντήσεις στις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής με απλούς δεκαδικούς αριθμούς (γνώσεις δημοτικού σχολείου) κυμαίνονται μεταξύ 58,31 και 86,72%. Τα ποσοστά αυτά, για αποφοίτους γυμνασίου, δεν μπορούν με κανένα τρόπο, να θεωρηθούν ικανοποιητικά.
• Οι ασκήσεις σύγκρισης κλασμάτων με τη μονάδα (γνώσεις δημοτικού σχολείου), έχουν ποσοστό επιτυχίας από 42,28 έως 56,3%.
• Η άθροιση δύο απλών ετερώνυμων κλασμάτων είχε ποσοστό επιτυχίας από 40,65 έως 42,01%. Η άθροιση δύο ομώνυμων κλασμάτων είχε ποσοστό επιτυχίας 76,15%.
• Οι ασκήσεις με γινόμενα δύο κλασμάτων είχαν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας: από 13,04 έως 22,28%.
• Το απλό πρόβλημα ποσοστών είχε επιτυχείς απαντήσεις γύρω στο 34%. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνθετότερα προβλήματα ποσοστών συμπεριλαμβάνονται στα εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου.
Τα συμπεράσματα επί των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως καταγράφονται στην έρευνα είναι:
• Εντύπωση προκαλούν οι πολύ χαμηλές επιδόσεις στο σύνολο των μαθητών της έρευνας. Το ποσοστό σωστών απαντήσεων 54,67%, επί του συνόλου των μαθητών που απάντησαν, είναι πολύ χαμηλό για γνώσεις του δημοτικού σχολείου. Μία σε βάθος διερεύνηση των αιτίων, στα οποία οι επιδόσεις αυτές οφείλονται, θα καταδείκνυε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί.
• Παρατηρούνται αποκλίσεις στις επιδόσεις, ανάλογα με την ειδικότητα, που φτάνουν στις 18 ποσοστιαίες μονάδες, με υψηλότερες των τομέων Οικονομίας (63,57%) και Πληροφορικής (60,15%) και χαμηλότερες των τομέων Κατασκευών (45,16%) και Εφαρμοσμένων Τεχνών (46,77%).
• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στον μηχανολογικό τομέα α’ και β’ τάξης, παρατηρείται ότι η διαφορά των επιδόσεών τους μόλις κατά 0,95% είναι πολύ μικρή, αν και οι μαθητές της β’ τάξης έχουν διδαχθεί στην α’ τάξη μαθηματικά προχωρημένα σε σχέση με τις ασκήσεις του τεστ της έρευνας.
Το τελικό συμπέρασμα αυτής της ενδεικτικής έρευνας είναι ότι οι γνώσεις των μαθητών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στα απλά μαθηματικά επιπέδου δημοτικού σχολείου βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο!