Σαράντα, από τους πενήντα δύο, οι επιτυχόντες στις εξετάσεις που έγιναν στην Αττική τον Μάιο και Ιούνιο

Στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, στο τέλος Μαΐου το θεωρητικό μέρος και στα μέσα Ιουνίου το πρακτικό, από τους πενήντα δύο υποψήφιους πέτυχαν και απόκτησαν άδεια σύμφωνα με το ΠΔ 114/2012 οι σαράντα. Οι υπόλοιποι δώδεκα πέρασαν με επιτυχία το θεωρητικό μέρος κάτι που δεν κατόρθωσαν και στο πρακτικό. Όπως μας πληροφόρησε ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης της νέας κλαδικής ομοσπονδίας Δημήτρης Μπόμπος, καταβάλλονται προσπάθειες οι συνάδελφοι αυτοί να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις (μόνο στο πρακτικό μέρος) αρχές Σεπτεμβρίου. 
Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων διεξήχθη στην αίθουσα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Χολαργό ενώ το πρακτικό στο εργαστήριο του ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το εργαστήριο αυτό δημιουργήθηκε με την εθελοντική εργασία πολλών συναδέλφων και με την χορηγία εταιριών του χώρου.