ΕΝΕRGIA SA

H τεχνολογία ελέγχου οξυγόνου στους λέβητες συμπύκνωσης

Το Weishaupt Thermo Condens είναι ένα φιλικότατο στην χρήση, αξιόπιστο και εξαιρετικά οικονομικό στην λειτουργία σύστημα θέρμανσης. Πρόκειται για έναν επίτοιχο  λέβητα που εκμεταλλεύεται τη λανθάνουσα θερμότητα από τη συμπύκνωση των καυσαερίων, τα οποία στην έξοδο του λέβητα έχουν θερμοκρασία 55°C. Τώρα πλέον η θερμότητα δεν χάνεται στην ατμόσφαιρα μέσω της καμινάδας. Ο βαθμός απόδοσης 110% οδηγεί σε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση των επιβλαβών για το περιβάλλον ρύπων.
Η αναλογική λειτουργία των Thermo Condens τα καθιστά ιδανικά όχι μόνο για οικιακές θερμάνσεις, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές, όπου τα θερμικά φορτία είναι μεταβαλλόμενα.

Weishaupt Thermo Condens

Η καρδιά του Weishaupt Thermo Condens είναι ένας εναλλάκτης, που εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των καυσαερίων ώστε αυτά να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό της ενέργειάς τους. Το επιπλέον 10% της ενέργειας σε σύγκριση με λέβητες συμβατικής τεχνολογίας οφείλεται στη λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων, τη θερμότητα, δηλαδή, που αποδίδεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών.
Για να γίνει αυτό ο εναλλάκτης θερμότητας του Thermo Condens, που είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου – πυριτίου, έχει τρεις διαδοχικές ζώνες.

Σύστημα SCOT – για ρύθμιση Οξυγόνου.  Μια Παγκόσμια Πρωτοπορία
Όσο εξελιγμένος και να είναι ένας εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, το τελικό αποτέλεσμά (βαθμός απόδοσης) που εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί αν δεν υπήρχε ένας μηχανισμός που να το ελέγχει. Ο μηχανισμός αυτός είναι το σύστημα SCOT, που στην ουσία είναι έλεγχος οξυγόνου και ρύθμιση του αποτελέσματος της καύσης.


Τι είναι το σύστημα SCOT;

Όταν καίγεται ένας υδρογονάνθρακας, μεθάνιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χημική αντίδραση της καύσης είναι:
CH4 + O2 ——–> CO2 + H2O
Ένα απειροελάχιστο ποσοστό των μορίων του καυσίμου (0.0002%) αντιδρά όμως με τον παρακάτω τρόπο:
CH4 + O2 ——–>C++ H2O + e- ——–> CO2 + H2O

Παράγοντας, ενδιάμεσα, ηλεκτρόνια, που είναι αρνητικά φορτισμένα.

• Όσο ισχυρότερη η χημική αντίδραση τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός παραγόμενων ιόντων.
• Όταν ο λόγος αέρα καυσίμου είναι ιδανικός τότε έχουμε την εντονότερη αντίδραση και τη μεγαλύτερη παραγωγή ελεύθερων ιόντων.
• Λόγω βάρους τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν ταχύτερα προς την άκρη της φλόγας.
• Και η συγκέντρωση θετικών ιόντων είναι μεγαλύτερη κοντά στο ακροφύσιο.
Για να μπορέσει το Thermo Condens να χρησιμοποιήσει την ιδιότητα αυτή του φαινομένου της καύσης έχει εξελιχθεί ένα αισθητήριο, το αισθητήριο SCOT.
Το αισθητήριο SCOT μετρά το ρεύμα ιονισμού της φλόγας, το οποίο σε ιδανικές συνθήκες καύσης πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε συγκεκριμένα όρια.

Όταν το ρεύμα ιονισμού αυξάνεται μέσω του αναλογικού καυστήρα πρόσμειξης δίνεται περισσότερο αέριο στο μείγμα καύσης και αντίστροφα, όταν μειώνεται το ρεύμα ιονισμού, μειώνεται και ο λόγος καυσίμου προς αέρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται πάντοτε οι ιδανικές συνθήκες καύσης.

Και επειδή όλα τα πράγματα έχουν ένα γιατί, η ανάγκη για ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου της ποιότητας καύσης προέκυψε από τη διαφορά στην ποιότητα του καυσίμου που παλιότερα χρησιμοποιούσαν η Γερμανία και η Ελβετία στη διάρκεια του χρόνου (ανάλογα με τον προμηθευτή αερίου).

Με την τεχνολογία SCOT το Weishaupt Thermo Condens έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει στο μέγιστο βαθμό απόδοσης οποιαδήποτε στιγμή με οποιαδήποτε ποιότητα καυσίμου είτε πρόκειται για Ρώσικο φυσικό αέριο είτε πρόκειται για Αλγερινό φυσικό αέριο, τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα.

 Το σύστημα SCOT διαθέτουν όλοι οι επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου της Weishaupt, που διατίθενται σε ισχύ από 15 έως 60 kW, με δυνατότητα να λειτουργήσουν σε συστοιχία φτάνοντας σε ισχύ τα 240 kW αναλογικής λειτουργίας.